Hiểu về hai chữ "vãng sanh"

     

Vãng sanh là gì? Làm cầm nào để biết được bạn lâm chung chắc hẳn rằng vãng sanh? Điều kiện sẽ được vãng sanh cực lạc là gì? Mời bạn đọc cùng mày mò trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Hiểu về hai chữ "vãng sanh"

1. Vãng sinh là gì?

Vãng sanh bao gồm nghĩa là:

(徃生): sau khi mạng tầm thường sanh vào thế giới khác; thường thì từ này được dùng thay thế cho tự “chết”. Nếu nói về nghĩa rộng, vãng sanh tức là thọ sanh vào cha Cõi, Sáu Đường cũng giống như Tịnh Độ của chư Phật; nhưng sau khoản thời gian thuyết Di Đà Tịnh Độ (彌陀淨土) trở cần thịnh hành, trường đoản cú này đa số ám chỉ thọ sinh về quả đât Cực Lạc (s: Sukhāvatī, 極樂). Vãng sinh được chia làm 3 loại:

(1) rất Lạc Vãng sinh (極樂徃生), địa thế căn cứ vào thuyết của Vô Lượng Thọ kinh (無量壽經), cửa hàng Vô Lượng Thọ tởm (觀無量壽經) với A Di Đà gớm (阿彌陀經); có nghĩa là xa lìa thế giới Ta Bà (s, p: sahā, 娑婆), đi về cõi cực Lạc Tịnh Độ của đức phật A Di Đà làm việc phương Tây, hóa sinh trong hoa sen của cõi đó.

(2) Thập Phương Vãng sinh (十方徃生), địa thế căn cứ vào thuyết của Thập Phương Tùy Nguyện Vãng Sanh gớm (十方隨願徃生經), tức vãng sinh về các cõi Tịnh Độ không giống ngoài trái đất của ông phật A Di Đà.

(3) Đâu Suất Vãng sinh (兜率徃生), y cứ vào thuyết của Di Lặc Thượng Sanh khiếp (彌勒上生經) tương tự như Di Lặc Hạ Sanh ghê (彌勒下生經); tất cả nghĩa rằng bồ Tát Di Lặc (s: Maitreya, p: Metteyya, 彌勒) hiện tại đang trú tại Nội Viện Đâu Suất (s: Tuṣita, p: Tusita, 兜率), đến 16 ức 7 ngàn vạn năm sau, Ngài đã giáng sanh xuống cõi Ta Bà nhằm hóa độ chúng sanh. Người tu pháp môn này sẽ tiến hành vãng sinh về cung trời Đâu Suất, tương lai sẽ cùng tình nhân Tát Di Lặc xuống thế giới Ta Bà. Hầu hết hành trả Pháp tướng Tông (法相宗) hầu như tu theo pháp môn này.

Ngoài ra, còn có các tín ngưỡng vãng sanh khác ví như người phụng thờ đức phật Dược Sư (s: Bhaiṣajyaguru, 藥師) thì sẽ được vãng sanh về trái đất Tịnh lưu lại Ly (淨瑠璃) của Ngài; bạn phụng thờ tình nhân Tát Quán cố Âm (s: Avalokiteśvara, 觀世音) thì được vãng sinh về cõi té Đà Lạc Ca (s: Potalaka, 補陀洛迦); người tín phụng đức Phật ưa thích Ca (s: Śākya, p: Sakya, 釋迦) thì được sinh về Linh Thứu sơn (靈鷲山); bạn tín phụng Hoa Nghiêm khiếp (s: Buddhāvataṃsaka-nāma-mahāvaipulya-sūtra, 華嚴經) thì được vãng sanh về Hoa Tạng Giới (華藏界); tuy nhiên, các tín ngưỡng này vô cùng ít, cần vẫn không hình thành bốn trào.

Như đang nêu trên, rất Lạc Vãng Sanh với Đâu Suất Vãng sanh là nhị dòng tư tưởng nhà lưu của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, v.v. Đối với Tam Luân Tông, Thiên thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, v.v., cực Lạc Vãng sanh là phương pháp tự lực thành đạo.

Riêng đối với Tịnh Độ Tông, tư tưởng này nương vào sự cứu giúp độ của đức giáo chủ Di Đà làm tuyến đường thành Phật, nên gọi là Tha Lực Tín Ngưỡng. Còn Đâu Suất Vãng sanh là tứ tưởng say mê hợp so với Pháp tướng Tông, được xem như thể pháp môn phương tiện tu đạo.


Tại Nhật Bản, trong Tây đánh Tịnh Độ Tông (西山淨土宗) gồm lưu hành 2 thuyết về vãng sanh là Tức tiện thể Vãng sanh (卽便徃生) và Đương Đắc Vãng sanh (當得徃生). Tịnh Độ Chơn Tông thì chủ trương thuyết Hóa sanh (化生) vãng sinh về chân thật Báo Độ (眞實報土), với Thai sinh (胎生) vãng sinh về phương tiện Hóa Độ (方便化土), v.v.

Một số vật phẩm của trung quốc về tư tưởng vãng sanh như an nhàn Tập (安樂集, 2 quyển) của Đạo Xước (道綽, 562-645) nhà Đường, Vãng sinh Luận Chú (徃生論註, nói một cách khác là Tịnh Độ Luận Chú <淨土論註>, 2 quyển) của Đàm Loan (曇鸞, 476-?) thời Bắc Ngụy, v.v.

Về phía Nhật Bản, cũng có tương đối nhiều thư tịch liên quan đến tứ tưởng này như Vãng sanh Thập Nhân (徃生拾因, 1 quyển) của Vĩnh tiệm (永觀); Vãng sanh Yếu Tập (徃生要集) của Nguyên Tín (源信); Nhật bạn dạng Vãng Sanh rất Lạc ký (日本徃生極樂記) của Khánh tư Bảo Dận (慶滋保胤); Tục bản Triều Vãng sinh Truyện (續本朝徃生傳) của Đại Giang sườn Phòng (大江匡房); Thập Di Vãng sanh Truyện (拾遺徃生傳), Hậu Thập Di Vãng sanh Truyện (後拾遺徃生傳) của Tam Thiện Vi Khang (三善爲康); Tam ngoại Vãng sanh Truyện (三外徃生傳) của Liên Thiền (蓮禪); phiên bản Triều Tân Tu Vãng sanh Truyện (本朝新修徃生傳) của Đằng Nguyên Tông Hữu (藤原宗友); Cao Dã sơn Vãng sanh Truyện (高野山徃生傳) của Như Tịch (如寂), v.v.

Thần chú trì tụng để được vãng sinh về cõi Tịnh Độ là Bạt độc nhất vô nhị Thiết Nghiệp Chướng Căn phiên bản Đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni (拔一切業障根本得生淨土陀羅尼), còn gọi là Vãng sinh Quyết Định Chơn Ngôn (徃生決定眞言) giỏi Vãng sinh Tịnh Độ Thần Chú (徃生淨土神呪).

Trong Tịnh Độ chứng Tâm Tập (淨土證心集) của Vạn Liên pháp sư (卍蓮法師) nhà Thanh gồm câu: “Tam Giáo đồng nguyên, thống Nho thích hợp Đạo, câu kham niệm Phật, nhất tâm quy mạng, nỗ lực Tín Nguyện Hạnh, tận khả vãng sinh (三敎同源、統儒釋道、俱堪念佛、一心歸命、具信願行、盡可徃生, tía Giáo thuộc gốc, cả Nho ưng ý Đạo, đều chung Niệm Phật; một lòng quy mạng, đầy đủ Tín Nguyện Hạnh, thảy được vãng sanh).”

*

2. Làm thay nào để biết được fan lâm chung chắc chắn là vãng sanh?

Để chắc chắn là nhất là tự thân tín đồ đó nói ra, A Di Đà Phật mang đến rồi, Tây Phương phái nam Thánh mang lại rồi, đến đón tôi rồi, giờ tôi buộc phải đi theo Ngài, từ giã mọi tín đồ nhé! bởi vậy là không tồn tại chút gì là giả. Đó bắt đầu thực sự là vãng sanh. Fan này vẫn tiêu nghiệp chướng nên những lúc ra đi thần thức rõ ràng, sáng sủa suốt, không có chút gì là gian khổ cả.

Vậy thì còn có một hạng người khi ra đi thần trí cực kỳ sáng suốt, tuy thân thể vô cùng suy yếu, nói không ra lời tuy thế được mọi fan trợ niệm Phật đến họ, bọn họ tươi cười cợt ra vẻ vui thích, thời gian ra đi miệng họ cũng mấp máy. Người bình thường như bọn họ thì ko biết, cứ cho rằng họ niệm Phật cùng chúng ta; trên thực tế họ nói là bọn họ thấy Phật rồi, Phật mang đến tiếp dẫn họ, họ theo Phật đi rồi, dẫu vậy họ ko nói ra được. Việc này các bạn phải quán giáp cho thật kỹ càng để hoàn toàn có thể phán đoán, coi họ bao gồm phải thật sự vãng sanh không? Nói kết luận khi họ khôn xiết lạc quan, rất an lành tự tại, ngay tại khoảng sát na kia ra đi, còn giả dụ như lúc ra đi dáng vóc buồn thiu rất cực khổ thì cũng rất khó nói đó. Thường thì mà nói là quan yếu được.

Bình hay niệm A Di Đà Phật mang lại lúc lâm chung, nếu xuất hiện thêm vị Phật khác mang đến tiếp dẫn, chúng ta có đề nghị theo các ngài không?

Nếu họ niệm A Di Đà Phật cố định là Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, còn khi lâm bình thường đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni mang đến tiếp dẫn, Phật Dược Sư cho tiếp dẫn là không đúng rồi. Vậy chúng ta nên biết nhất định chưa phải là thật.

Vậy nếu gặp mặt phải tình trạng này họ phải làm sao đây? chớ thây là được rồi, tốt nhất có thể đừng để ý đến, vắt ý thây kệ nó thì vào chốc lát loại tin này sẽ mất, độc nhất định bắt buộc đợi Đức Phật A Di Đà. Ví như A Di Đà Phật đến mình có nhận biết được không? nhấn được, một mực là nhận biết. Cho nên vì vậy khi lâm chung, khi họ tiễn vãng sanh, bạn vãng sanh đã nói “A Di Đà Phật cho rồi”, thật sự không tồn tại giả chút nào.

Vì vậy trong khi trợ niệm điều đặc trưng nhất chủ yếu là để ý đến vấn đề này, nhất thiết không để cho những người vãng sanh bao gồm tạp niệm, gồm huyễn tưởng. Bất luận là chúng ta thấy cảnh giới gì, nghe giờ nói nào thì cũng thẩy hầu hết mặc kệ.

Nếu như họ nói là gặp ngài Địa Tạng Vương tình nhân Tát, chạm mặt Phật Dược Sư mình đề nghị nhắc nhở để họ đừng để ý, hết thảy cứ khoác kệ, niệm A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà sẽ tới tiếp dẫn mình new đi theo nếu chưa hẳn là Phật A Di Đà thì ko được đi bởi yêu quỷ dữ quái sẽ biến thành chư người tình Tát khác đến để dỗ dành bạn. Thần Hộ Pháp không có can thiệp vào việc này.

Xem thêm: 20/1 Là Cung Gì - Cung Bảo Bình Sinh Ngày 20 Tháng 1

Nếu bạn biến thành Phật A Di Đà giỏi Quán núm Âm ý trung nhân Tát nhằm lừa bọn họ thì thần hộ pháp new can thiệp vào. Tại sao? Vì đấy là Bổn Tôn, bạn biến hiện ra không ít người dân khác thì sẽ là giả chân, mang chân chưa phải là Bổn Tôn, Thần Hộ Pháp đây có thể tha thứ cho bạn, còn trường hợp quả thật bạn biến thành Bổn Tôn thì Thần Hộ Pháp đang can thiệp. Các bạn sẽ không dám đi.

Có không ít người niệm Phật, niệm cả một đời, nhưng cuối cùng đến thời khắc ra quyết định thì họ lại bị mê, lại phạm không nên lầm, thật là đáng tiếc! đa số thứ này hồ hết là ma cảnh, là ma chướng, đa số là cảnh giới hư uyển, vị nghiệp lực của chính mình biến hiện nay ra. Bây giờ thấy được Đức Phật A Di Đà, tìm tòi Tây Phương Tam Thánh, thấy được thế giới Tây Phương cực Lạc, y chánh chỉnh tề thì như vậy mới là tương ưng, là chánh niệm.

3. Điều kiện vãng sanh là gì?

Kinh Niệm Phật tía La Mật, Đức Phật dạy: “Này Diệu Nguyệt cư sĩ, núm nào là niệm Phật chân chính? mong muốn niệm Phật đúng pháp và tự biết mình chắc chắn là vãng sanh, thì bạn niệm Phật phải phát khởi Mười Thứ trọng điểm Thù win sau đây: đầu tiên là Tín Tâm, máy hai là thâm nám Trọng Tâm, thứ tía là Hồi hướng Phát Nguyện Tâm, thứ tứ là Xả Ly Tâm, vật dụng năm là An Ổn Tâm, lắp thêm sáu là Đà La Ni Tâm, vật dụng bảy là Hộ Giới Tâm, sản phẩm công nghệ tám là bố La Mật Tâm, đồ vật chín là Bình Đẳng Tâm, máy mười là Phổ hiền khô Tâm.”

Kinh cửa hàng Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy: “Nếu tất cả chúng sanh nguyện sanh rất Lạc quả đât phát tía thứ chổ chính giữa liền được vãng sanh.

Những gì là ba tâm?

Một là Chí Thành Tâm. Hai là thâm nám Tâm. Cha là Hồi hướng Phát Nguyện Tâm. Còn tồn tại ba hạng chúng sanh sẽ tiến hành vãng sanh.

Những gì là ba hạng?

Một là từ tâm bất sát, đủ các giới hạnh.

Hai là đọc tụng kinh điển Phương Ðẳng Ðại Thừa.

Ba là tu hành Lục Niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cực Lạc. Người mong muốn sanh nước rất Lạc cần tu cha phước:

Một là hiếu nuôi phụ vương mẹ, kính cúng bậc Sư Trưởng, gồm tâm nhơn trường đoản cú chẳng sát hại và tu tập mười nghiệp lành.

Hai là lâu trì Tam Quy Y, rất đầy đủ các cấm giới với chẳng phạm oách nghi.

Ba là phát tâm tình nhân Ðề, sâu tin nhơn quả, hiểu tụng bom tấn Ðại Thừa cùng khuyên dạy dỗ sách tiến fan tu hành.”

Kinh A Di Đà Đức Phật dạy: “Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện thiếu phụ nhân làm sao nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc bố ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời fan đó cho lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đứng thảng hàng Thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Bạn đó dịp chết tâm thần không điên đảo, tức thì được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.”

Chú Vãng sanh là gì?

Chú Vãng sanh có tên gọi không hề thiếu là “Bạt tốt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh Tịnh độ Đà la ni”, còn gọi là “A Di Đà Phật Căn Bổn bí mật Thần Chú”, thường thì gọi là Vãng Sinh Chú.

Được mang từ ”Vô Lượng thọ Kinh” (Cầu na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng rất “Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn kín đáo Thần Chú Kinh” (Tam Tạng người tình Đề Lưu bỏ ra dịch đời Ngụy Tấn).

– Bạt duy nhất thiết nghiệp chướng: Bạt nghĩa nơi bắt đầu là làm tan đi, trong các này tạm đọc là nhổ quăng quật đi, gỡ vứt ra. Có nghĩa là đọc chú rất có thể đánh chảy đi toàn bộ những nghiệp chướng chúng ta vì vô minh mà chế tạo ra nên.

Chúng ta đang cần lưu gửi trong tái sinh với luân hồi trong lục đạo là do nghiệp chướng nặng nề bởi tham, sân, si mà ra cho dù là do lỡ lầm hoặc thế tình. Sau một thời gian, nghiệp chướng này sẽ biến chuyển hậu trái xấu và gây nên trở hổ hang xấu cho hiện tại cũng giống như tương lai. Mọi sai trái cơ mà ta tạo ra cứ thay mà rảnh rỗi tăng trưởng, hiện ra sự lâu khổ của bọn chúng sinh, tuần hoàn không dừng, không tồn tại thời gian chấm dứt.

Những chướng ngại call là quả báo ấy luôn khiến họ phải khổ sở, cần thiết vui vẻ, bắt buộc phát triển. Vị vậy, nói “bạt duy nhất thiết nghiệp chướng” nghĩa là lúc đọc chú này sẽ giúp những vật cản này mất đi.

– Đắc sinh tịnh độ: Ở trên đây “đắc sinh tịnh độ” hoàn toàn có thể hiểu theo nhị nghĩa:

+ Nghĩa thứ nhất được phát âm là ngay lập tức lập tức, tức thì bây giờ, tức là bọn họ trì chú khi vẫn nghỉ ngơi còn ngơi nghỉ cõi người, chưa lên vùng rất lạc nhưng mà vẫn rất có thể cảm cảm nhận sự vơi nhàng, an lạc trong tâm. Sự tịnh độ sẽ là tịnh độ được thực hiện ngay bây giờ.

+ Nghĩa máy hai của đắc sinh tịnh thổ là ta lúc ta không hề sống ở thế gian nữa ta sẽ được lên miền cực lạc.

– Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành là thần chú, tức là “tổng trì”. “Tổng” là gom thâu toàn bộ pháp, “Trì” là vô lượng nghĩa. Tức là thần chú mặc dù chỉ có vài chữ, nhưng tất cả thể bao hàm hết thảy ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp, cho nên Thần chú tất cả công đức vô lượng.

Xem thêm: Game Xây Dựng Đảo Thiên Đường 3 Game Xây Thành Phố Trên Hòn Đảo Xinh Đẹp

Vì vậy, bất kể khi nào, dù ta già hay vẫn trẻ, bọn họ nên trì tụng chú cũng rất có thể tịnh độ trong sự an tĩnh của lương tâm, phiền não cấm đoán sinh khởi thì lúc nhắm mắt xuôi tay, ta sẽ được tới miền cực lạc, tới trái đất của Đức Phật.