Upon Receipt Là Gì

     

Các quy định và điều kiệnkhi giao dịch thanh toán xoay quanh những vấn đề như thời hạn thanh toán, hiệ tượng thanh toán và các ràng buộc giữa hai bên.

Bạn đang xem: Upon receipt là gì

Đang xem: Upon receipt là gì

*

Những câu chủ yếu yếu

I’m sorry khổng lồ say the only term of payment we can accept is 100% irrevocable documentary letter of credit. Tôi lấy có tác dụng tiếc lúc nói rằng điều khoản thanh toán duy nhất công ty chúng tôi có thể gật đầu đồng ý là thư tín dụng thanh toán chứng từ cấp thiết hủy ngang 100%.

Opening an L/C is not a problem. Mở một thư tín dụng thanh toán thì ko thành vấn đề.

You always request us to xuất hiện L/C at sight, but date of delivery is always 35 days after your receipt of the L/C. Ông luôn yêu cầu chúng tôi mở thư tín dụng giao dịch thanh toán ngay, tuy vậy ngày tháng ship hàng luôn luôn luôn là 35 ngày sau khoản thời gian ông nhận thấy thư tín dụng.

L/C at sight is what we request for all our customers.Thư tín dụng thanh toán giao dịch ngay là điều công ty chúng tôi yêu cầu đối với tất cả các quý khách của bọn chúng tôi.

The only thing I can vị is to deliver the goods 25 days after we receive your L/C. Điều duy nhất tôi có thể làm được là ship hàng 25 bữa sau khi cửa hàng chúng tôi nhận được thư tín dụng của ông.

Then I will put it in the L/C that goods shall be delivered 25 days upon your receipt of L/C. Vậy thì tôi vẫn ghi rõ vào thư tín dụng là hàng sẽ được giao 25 ngày sau khoản thời gian ông nhận được thư tín dụng.

But when do you think your L/C will arrive? tuy nhiên ông nghĩ khi nào thư tín dụng thanh toán của ông sẽ đến?

I think it will come soon. Tôi suy nghĩ nó sẽ đến sớm thôi.

Will your bank mở cửa the L/C by mail or by telex? bank của ông đã mở thư tín dụng bằng thư hay bởi telex?

As you’ve seen from specimen contract, we require payment by confirmed, irrevocable L/C payable against presentation of shipping documents. Như ông đang thấy ở phù hợp đồng mẫu, công ty chúng tôi đòi hỏi sự giao dịch thanh toán bằng thư tín dụng thanh toán có chứng thực không thể diệt ngang thanh toán ngay lúc xuất trình những chứng từ bỏ chở hàng.

Could you make an exception in our case và accept D/P or D/A? Ông có thể có một ngoại lệ trong trường đúng theo của shop chúng tôi và gật đầu chứng từ giao khi thanh toán hay hội chứng từ khi gật đầu không?

It’s our usual practice to lớn accept payment by L/C only. Thông thường của công ty chúng tôi là chỉ gật đầu đồng ý việc thanh toán giao dịch bằng thư tín dụng thanh toán thôi.

It would help me greatly if you would accept D/P or D/A instead.Nó sẽ giúp đỡ tôi không ít nếu ráng vào sẽ là ông chấp nhận chứng từ bỏ giao khi giao dịch thanh toán hay triệu chứng từ khi chấp nhận.

But you are doubtlessly aware that an irrevocable L/C gives us the additional protection of banker’s guarantee. Nhưng chắc chắn là ông biết rằng thư tín dụng thanh toán không thể diệt ngang cho công ty chúng tôi sự bảo lãnh thêm về tính bảo đảm của ngân hàng.

But I heard you would accept different kinds of payment. Nhưng mà tôi tuồng như ông sẽ gật đầu đồng ý nhiều nhiều loại thanh toán khác nhau mà.

But that all depends on the specific circumstances. Nhưng lại tất cả điều đó tùy ở trong vào phần đông trường hòa hợp riêng biệt.

Is D/P acceptable to you? hội chứng từ giao khi thanh toán có thể gật đầu được so với ông không?

But for the moment, I’m afraid we must insist on our usual payment terms. Nhưng ngay khi này, tôi e shop chúng tôi phải yêu cầu những quy định thanh toán thường thì của chúng tôi.

What are your terms of payment? Điều kiện thanh toán của những ông thế nào?

What vì you have in mind? Ông định giao dịch thanh toán theo cách làm nào?

What vị you think of your proposition regarding payment? Ông nghĩ thế nào về cách làm thanh toán công ty chúng tôi đã đề nghị?

Now I’d lượt thích to go over the terms of payment? hiện thời tôi muốn thảo luận về điều kiện thanh toán.

Full payment must be made at the time of the shipment. Toàn bộ các hạng mục sản phẩm & hàng hóa đều phải giao dịch khi xếp sản phẩm lên tàu.

I’d appreciate a more favorable condition. Chúng tôi sẽ siêu cảm ơn trường hợp điều kiện thanh toán giao dịch ưu đãi hơn nữa.

Tình huống hội thoại

Tình huống 1

A: I wonder if you could consider spreading payment over a period of time. Tôi băn khoăn không biết các ông có thể lưu ý đến đến việc giao dịch thanh toán thành các đợt không.

B: vì you mean installment payments? Ý ông là sẽ giao dịch theo từng đợt ư?

A: Right. Đúng thế.

B: If you insist, we may be able khổng lồ consider that type of payment. Nếu các ông mong mỏi thế, shop chúng tôi có thể xét về phương thức thanh toán này.

A: How does it work? cụ thể là ráng nào?

B: Generally, 10% down và the balance is lớn be divided three equal monthly payments. Chúng tôi sẽ thanh toán trước 10%, số còn lại cửa hàng chúng tôi sẽ giao dịch hết trong 3 tháng, từng tháng 30%.

Tình huống 2

A: What do you think of your proposition regarding payment? Ông nghĩ thay nào về cách tiến hành thanh toán shop chúng tôi đã đề xuất?

B: Basically, I think it’s reasonable. But the first payment is more than we expected. Tôi nhận định rằng vê cơ bản, phương thức đó là hòa hợp lý, mà lại đợt thanh toán giao dịch đầu cao hơn nữa so với dự trù của bọn chúng tôi.

A: Please consider our profit margin. It isn’t large. Xin ông hãy xem xét vấn đề này, vì lợi nhuận của cửa hàng chúng tôi không nhiều.

B: But I’d appreciate a more favorable condition. Nhưng cửa hàng chúng tôi sẽ khôn xiết cảm ơn giả dụ điều kiện thanh toán ưu đãi hơn nữa.

A: Well, I’ll have lớn give it some more thought. Vâng, nhất định shop chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm về vụ việc này.

B: When can I have an answer? bao giờ thì ông cho công ty chúng tôi biết câu trả lời?

A: I’ll let you know within an hour. Tôi sẽ vấn đáp ông trong vòng 1 tiếng nữa.

Tình huống 3

A: We’re in a tough position, Please consider deferred payment. Công ty cửa hàng chúng tôi hiện rất nặng nề khăn. Mong các ông có thể kéo nhiều năm thời hạn thanh toán.

B: As I said before, I’d like to. But I can’t get permission from the company.Như vẫn nói trường đoản cú trước, tôi cũng khá muốn có thể làm thế. Tuy thế công ty chúng tôi không mang lại phép.

Xem thêm: Cho Mình Hỏi Về Độ Nhớt Của Nhựa Là Gì, Chén Xóc Đĩa,Yakuza 0 Baccarat Tips370461

A: Can’t you think it over a little more? các ông hoàn toàn có thể xem xét thêm về sự việc này được không?

B: I’m afraid we just can’t. Tôi e rằng ko được.

A: Come on… Isn’t there anything that could be done? Xin đừng có tác dụng thế. Lẽ nào các ông cần thiết giúp công ty chúng tôi trong việc bé dại này?

B: Sorry, it’s out of my hands now. Cực kỳ lấy làm cho tiếc, bài toán này tôi chẳng thể tự ra quyết định được.

Tình huống 4

A: Mr. Bradshaw, I am sorry lớn say the only term of payment we can accept is 100% irrevocable documentary letter of credit. Ông Bradshaw à, tôi lấy làm cho tiếc khi nói rằng luật pháp thanh toán duy nhất shop chúng tôi có thể chấp nhận là thư tín dụng chứng từ tất yêu hủy ngang 100%.

B: Opening an L/C is not a problem. But as you know, you always request us to open L/C at sight, but your date of delivery is 35 days after your receipt of the L/C. I think this is not fair. Mở một tín dụng thanh toán thư thì ko thành vấn đề. Tuy nhiên như ông biết đấy, ông luôn yêu cầu chứng tôi mở thư tín dụng thanh toán ngay, ngày tháng giao hàng luôn luôn là 35 ngày sau khi ông cảm nhận thư tín dụng. Tôi nghĩ vấn đề đó không công bằng.

A: Mr. Bradshaw, L/C at sight is what we request for all our customers. As for the date of delivery, I think we can discuss. Ông Bradshaw à, thư tín dụng thanh toán ngay là điều shop chúng tôi yêu mong cho tất cả các người sử dụng của bọn chúng tôi. Về vụ việc ngày mon giao hàng, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể bàn bạc

B: Mr.Vu, you have lớn understand that in America time is very important khổng lồ us. We always hope you can deliver the goods as soon as you receive our L/C. I know it is impossible for you khổng lồ deliver the goods immediately after your receipt of our L/C, but please don’t let us wait for 35 days. Ông Vũ à, ông phải hiểu rằng ở Mỹ thời hạn thì rất quan trọng đối với chúng tôi. Cửa hàng chúng tôi luôn hy vọng ông hoàn toàn có thể giao hàng ngay trong khi ông nhận ra thư tín dụng của chúng tôi. Tôi biết đối với ông ko thể giao hàng ngay sau khoản thời gian nhận được thư tín dụng của shop chúng tôi nhưng làm cho ơn chớ để cửa hàng chúng tôi chờ 35 ngày.

A: Actually, it is not because we want you to lớn wait, it is because we need time khổng lồ arrange transportation of goods to lớn the port sometimes takes three lớn four weeks & before we receive the L/C, we normally don’t arrange transportation. I hope you can understand us. Thật ra, không phải vì shop chúng tôi muốn ông chờ đợi mà đó là vì công ty chúng tôi cần thời hạn để bố trí việc vận chuyển. Ví dụ, bài toán vận giao hàng trong nước mang lại cảng đôi lúc mất ba tới tứ tuần cùng trước khi shop chúng tôi nhận được tín dụng thư, shop chúng tôi thường không sắp đặt việc vận chuyển. Tôi hy vọng ông hoàn toàn có thể hiểu cho cái đó tôi.

B: I understand, but I know you can vị something. Tôi hiểu, nhưng tôi biết ông có thể làm được điều gì đó.

A: The only thing I can vì is lớn deliver the goods 25 days after we receive your L/C. Điều độc nhất vô nhị tôi có thể làm là ship hàng 25 ngày tiếp theo khi công ty chúng tôi nhận được thư tín dụng thanh toán của ông.

B: OK. Make it 25 days. Then I will put it in the L/C that goods shall be delivered 25 days upon your receipt of L/C. Được rồi, độc nhất vô nhị trí 25 ngày. Vậy thì tôi đang ghi rõ trong thư tín dụng thanh toán là hàng sẽ được giao 25 ngày sau khoản thời gian ông nhận thấy thư tín dụng.

A: OK. But when vị you think your L/C will arrive? Được rồi. Tuy thế ông nghĩ khi nào thư tín dụng thanh toán của ông đã đến?

B: I think it will come soon, I’ll send a fax khổng lồ my company right now. I’m sure they will push our bank. Tôi suy nghĩ nó sẽ đến sớm thôi, tôi đã gửi fax đến doanh nghiệp của tôi ngay bây giờ. Tôi tin họ đã thúc giục bank của bọn chúng tôi.

A: If you need an early delivery of goods, you have khổng lồ tell your bank to mở cửa the L/C as soon as possible. Giả dụ ông cần giao hàng sớm, ông yêu cầu yêu cầu bank của ông mở thư tín dụng thanh toán càng sớm càng tốt.

B: I understand this. Tôi hiểu điều này rồi.

A: Will your bank open the L/C by e-mail or by telex? ngân hàng của ông đang mở thư tín dụng thanh toán bằng thư hay bằng telex?

B: Normally by mail, but if you want to save time, it can also be done by telex but we have khổng lồ pay a bit more. Thường thì thì bởi thư, nhưng nếu ông muốn tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian, nó cũng hoàn toàn có thể được tiến hành bằng telex nhưng shop chúng tôi phải giao dịch thanh toán thêm một ít.

A: I understand it now. Hiện nay tôi hiểu điều đó rồi.

B: I’ll tell my company that the L/C should arrive within 15 days and let them decide what to lớn do. Ok? Tôi đang yêu cầu doanh nghiệp của tôi là thư tín dụng thanh toán phải đến trong khoảng 15 ngày cùng để họ đưa ra quyết định điều cần làm. Duy nhất trí không?

A: That’s very good. Rứa thì khôn cùng tốt.

Tình huống 5

A: We’ve settled all the questions about price, insurance, packing và shipment. Now what about your terms of payment? cửa hàng chúng tôi đã giải quyết hoàn thành những vụ việc về giá chỉ cả, bảo hiểm. Gói gọn hàng và vận tải hàng. Bây giờ về những lao lý thanh toán thì sao?

B: As you’ve seen from specimen contract, we require payment by confirmed, irrevocable L/C payable against presentation of shipping documents. Như ông sẽ thấy ở hòa hợp đồng mẫu, shop chúng tôi yêu ước sự giao dịch bằng thư tín dụng thanh toán có xác nhận không thể bỏ ngang thanh toán ngay trong khi xuất trình những chứng trường đoản cú chở hàng.

A: I’m sorry that you insist on payment by L/C. Could you make an exception in our case & accept D/P or D/A? Tôi lấy có tác dụng tiếc là ông cứ nhất định đòi việc thanh toán bằng thư tín dụng. Ông hoàn toàn có thể có một ngoại lệ vào trường phù hợp của shop chúng tôi và gật đầu đồng ý chứng từ giao khi thanh toán giao dịch hay triệu chứng từ khi gật đầu đồng ý không?

B: I’m afraid not. It’s our usual practice to lớn accept payment by L/C only. Tôi e ko được. Thông thường của công ty chúng tôi là chỉ chấp nhận việc thanh toán bằng thư tín dụng thôi.

A: Frankly, a letter of credit would raise the cost of my imports. When I xuất hiện a letter of credit with a bank, I’ll have to pay a margin. That’ll not only tie up my money but also increase my cost. Nói thiệt ra thì một thư tín dụng thanh toán sẽ tăng giá cả về hàng hóa nhập khẩu của tôi. Khi tôi mở một thư tín dụng thanh toán ở ngân hàng, tôi sẽ bắt buộc trả một biên lai. Điều đó sẽ không những làm chôn vốn của tôi ngoài ra tăng chi tiêu của tôi lên.

B: Oh, sorry. I cannot be of any help in this respect. Ồ, xin lỗi. Tôi cần thiết giúp gì được sống phương diện này.

A: Still, there will be ngân hàng charges and fax expenses in opening an L/C. It would help me greatly if you would accept D/P or D/A instead. You can draw on me just as if there were a letter of credit. It makes no great difference to lớn you, but it certainly does to lớn me. Thêm nữa, sẽ có được phí bank và túi tiền fax trong việc mở một thư tín dụng. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều thay vào đó là ông đồng ý chứng trường đoản cú giao khi thanh toán giao dịch hay triệu chứng từ giao khi chấp nhận. Ông cũng có thể nhận tiền từ phí tổn tôi như thể với thư tín dụng vậy thôi. Nó không biệt lập nhiều so với ông, nhưng chắc chắn đối với tôi thì có.

B: Well, I see your point, but you are doubtless aware that an irrevocable L/C gives us the additional protection of banker’s guarantee. That’s why we always require L/C for our exports. & the other way round, we also pay by L/C for our imports. That’s the usual practice adopted internationally. À, tôi hiểu ý kiến của ông, nhưng chắc chắn ông hiểu được thư tín dụng thanh toán không thể diệt ngang cho công ty chúng tôi sự bảo lãnh thêm về tính bảo đảm an toàn của ngân hàng. Đó là vì sao tại sao cửa hàng chúng tôi luôn yêu mong thư tín dụng cho số sản phẩm xuất khẩu của bọn chúng tôi. Cùng ngược lại, chúng tôi cũng giao dịch bằng thư tín dụng cho con số hàng nhập vào của chúng tôi. Đó là lệ được quốc tế chấp nhận.

A: But I heard you would accept different kinds of payment. Cơ mà tôi dường như ông sẽ đồng ý nhiều nhiều loại thanh toán khác biệt mà.

B: Quite right. But that all depends on the specific circumstances. Trọn vẹn đúng. Nhưng mà tất cả điều ấy tùy trực thuộc vào gần như trường phù hợp riêng biệt.

A: Is D/P acceptable lớn you? triệu chứng từ giao khi thanh toán giao dịch có thể chấp nhận được đối với ông không?

B: But for the moment, I’m afraid we must insist on our usual payment terms. Nhưng ngay trong lúc này, tôi e shop chúng tôi phải yêu mong cho được những luật pháp thanh toán thông thường của bọn chúng tôi.

A: If that’s the case, I’ll have no alternative but lớn accept your terms of payment. By the way, when must I xuất hiện the l/C if I want the goods lớn be delivered before Christmas season? You know, Christmas is the selling season at our end. Trường hợp tình trạng đúng là như vậy, tôi sẽ không còn cách nào khác là đồng ý những quy định thanh toán của ông. Nhân tiện, tôi buộc phải mở thư tín dụng lúc nào trường hợp tôi mong mỏi hàng được giao trước mùa ngày lễ noel là mùa bán sản phẩm của bọn chúng tôi.

B: A month before the date of shipment, as mentioned in our Sales Contract. Một tháng trước ngày chuyên chở hàng, như đã làm được đề cập mang lại trong phiên bản hợp đồng mua bán của chúng ta.

A: All right. I’ll have the L/C opened by fax as soon as I get home. Được rồi. Tôi sẽ cho mở thư tín dụng thanh toán bằng fax ngay lúc tôi về nước.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Sức Khỏe Sau Khi Phá Thai: Bạn Càng Phải Trân Trọng Bản Thân

B: When will that be? Đó là cơ hội nào vậy?

A: Early next week. Meanwhile, please get everything ready và try to dispatch the goods immediately after you get my L/C. Đầu tuần sau. Trong những khi đó, làm cho ơn chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng và cố gắng gửi hàng đi ngay sau khoản thời gian ông nhận ra thư tín dụng thanh toán của tôi.