THUỐC FATIG: TÁC DỤNG, LIỀU DÙNG, NHỮNG CHÚ Ý TRONG KHI SỬ DỤNG

     
sút 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )

*
fatig I3033
*
fatig 1 K4422
*
fatig 2 V8550
*
fatig 3 G2727
*
fatig 4 U8017
*
fatig 5 C1826
*
fatig 6 P6042