Tangle là gì

     
chập·bối rối·làm lộn xộn·làm phức tạp·làm rối·mớ rối·quấn vào nhau·rối trí·trạng thái phức tạp·trạng thái rối ren·trở đề xuất phức tạp·trở phải rối rắm·tình trạng lộn xộn·tình trạng rối rắm·tảo bẹ·vướng vào nhau

*

Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2013. ^ “Interview: Tangled Directors Nathan Greno & Byron Howard - Page 2”.

Bạn đang xem: Tangle là gì


That would keep it from forming the tangles that seem lớn kill large sections of the brain when they do.
Nó sẽ phòng chặn các protein ra đời tình trạng náo loạn nhờ kia tránh các vùng béo của não bị tiêu diệt.
Now it"s very important lớn get the sting right in the right area, where all the meridians are- - where all the meridians are all tangled up.
Rất đặc biệt quan trọng đấy... Nhằm nó châm vào đúng địa điểm nơi tất cả các khiếp mạch nơi tất cả các gớm mạch được nối với nhau...
"Tangled Ever After" will air on the Disney Channel on 23rd March at 9:15pm Shaffer, R. L. (May 3, 2012).
"Tangled Ever After" will air on the Disney Channel on 23rd March at 9:15pm ^ Shaffer, R. L. (ngày 3 mon 5 năm 2012).
The Penhallow family are also the central characters of Montgomery"s later novel A Tangled Web, though these Penhallows would appear khổng lồ be a different branch of the family.
Gia đình công ty Penhallow cũng là hầu hết nhân thứ trung trung khu một tiểu thuyết sau này của Montgomery, sẽ là cuốn "A Tangled Web".
In the video, Maldonado & Lewis perform the songs "I See the Light" from Tangled, "You"ll Be in My Heart" from Tarzan and "Go the Distance" from Hercules with the members of Voctave providing the backing vocals.

Xem thêm: Câu Chúc Ngày Gia Đình Việt Nam (28/6), Lời Chúc Ý Nghĩa Dành Cho Ngày Gia Đình Việt Nam


Trong video, Maldonado với Lewis trình diễn những bài hát "I See the Light" tự Tangled, "You"ll Be in My Heart" từ Tarzan với "Go the Distance" từ bỏ Hercules với những thành viên của Voctave cung ứng giọng hát đệm.
Sales of Tangled in the US & Canada exceeded $95 million in DVD và Blu-ray sales, the highest-grossing DVD of the year 2011; its home video clip sales exceeded the film"s earnings in its first week in theaters.
Doanh số chào bán của người mẫu tóc mây sinh hoạt Hoa Kì với Canada chạm ngưỡng 95 triệu USD dưới format DVD với Blu-ray, mức lệch giá đĩa DVD cao nhất của năm tính tới thời gian đó; doanh số bán DVD sẽ vượt qua lợi nhuận tuần trước tiên của bộ phim truyện tại những rạp.
Interestingly enough, other neurologic diseases which affect very different parts of the brain also show tangles of misfolded protein, which suggests that the approach might be a general one, & might be used to lớn cure many neurologic diseases, not just Alzheimer’s disease.
Thú vị là, các bệnh thần kinh khác có ảnh hưởng đến những phần não khác nhau cũng biểu hiện sự rối loạn của những protein bị gập sai, đến biết phương thức đó khá bao gồm và hoàn toàn có thể sử dụng để điều trị nhiều dịch thần kinh, chứ không chỉ có Alzheimer.
While filming Tangled, Moore và Levi physically encountered and worked with each other only twice, once on two separate occasions, the purpose of one of which was khổng lồ record the vocals for "I See the Light".
Khi thu âm Công chúa tóc mây, Moore và Levi chỉ gặp mặt và thao tác làm việc cùng nhau đúng hai lần vào hai thời gian khác nhau, một trong những đó là để thu âm "I See the Light".
Trong khi chúng đang giao tranh với sư tử tại Westerlands, phương Bắc như trái chín chỉ ngóng để chiếm lấy.
Here among the plankton, the food website is so tangled and complex, even scientists don"t know who eats whom.

Xem thêm: Pocky Là Gì ? Ngày Lễ “Pocky Day” Thú Vị Tại Nhật Bản Ý Nghĩa Của Từ Pocky Game Là Gì


Ở đây, trong những các sinh vật dụng phù du, Mạng lưới lương thực thật là rối rắm phức tạp, các nhà khoa học thậm chí còn không biết được đứa nào làm thịt đứa nào.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M