Resistor là gì

     
a part of an electrical circuit designed to produce a particular amount of resistance lớn the flow of current


Bạn đang xem: Resistor là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ tanquockhang.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Consider the graph edges as unit resistors & then "measure" the resistance between vertices, or sets of vertices.
Two microphones were inserted into the cavity & a force-sensing resistor was fixed to lớn the bottom side of the silicon.
The component taxonomy classifies the mechanical và electrical elements that are designed or used by the company, such as gears, suspensions, resistors, và motors.
Linear conductances are represented by resistors & voltage-dependent conductances are represented by variable resistors.
In particular, policy resistors may develop a hidden transcript, through which there is outward agreement và cooperation that disguises strategies of non-compliance & obstruction.
At every position along the slide sensor, varying degrees of pressure can be exerted on the force-sensing resistor.
Filled đen circles are inhibitory synapses, triangular contacts excitatory synapses, & resistors gap junctions.
những quan điểm của những ví dụ chẳng thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên tanquockhang.vn tanquockhang.vn hoặc của tanquockhang.vn University Press hay của các nhà cấp cho phép.
*Xem thêm: Nơi Bán Tranh Thêu Ruy Băng Đồng Hồ Giá Rẻ, Nên Mua Ở Đâu, Tranh Thêu Ruy Băng Đồng Hồ

*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập tanquockhang.vn English tanquockhang.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Trichoderma - Cã¡Ch Sá»­ DụNg Chế PhẩM HiệU Quả

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語