Recommend + gì

     

Recommend là gì? đa số chúng ta có vướng mắc vậy vì recommend được áp dụng khá phổ biến trong cả bài tập và giao tiếp hằng ngày. Phát âm được điều đó, tanquockhang.vn sẽ tổng hợp cấu tạo và giải pháp dùng của recommend trong giờ Anh để chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Recommend + gì


1. Recommend là gì?

Recommendtrong giờ Anh có nghĩa làgiới thiệu, tiến cử giỏi khuyến nghị.

Đây là hễ từ,dạngdanh từcủa recommend là recommendation(nghĩa là lời giới thiệu, sự tiến cử tuyệt lời khuyến nghị)

Một số từ khác có chân thành và ý nghĩa tương tự với recommend như: suggest, advise, introduce…


*
*
*
*
*
Bài tập cấu trúc recommend

Bài tập 1

Điền từ bỏ vào vị trí trống thích hợp hợp

He _____ me to work hard.He ______ that I should study hard.He ________ your travels company to lớn me.My father ______ me to lớn take my time.A friend of mine ______ I siêu thị at B&H Camera in NYC.Jack’s wife _______ drinking tea.The lawyer ______ his client not to discuss with anyone.Mom always ______ washing your hands before eating.Could I please make a ______ ?May I ______ a herb with this dish?

Bài tập 2

Điền từ thích hợp vào địa điểm trống

The lawyer … his client not khổng lồ discuss the case with others.Mike … that we leave early to avoid being struck by traffic.Could I give you a piece of …?My friend loves to lớn … me in fashion.I … that you should go khổng lồ the hospital.May I … a red wine with this dish?Laura … eating out last night.The teacher … changing the concept in my essay.The Committee gave their … after reading the complaint.Could I please make a …?

Bài tập 3

Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Recommended / My father / work hard / to lớn / me.

=> ………………………………………………………………………………………..

2. Kaylee / her boyfriend / lớn / will recommend / her parents tomorrow.

=> ………………………………………………………………………………………..

3. Working online / Our director / us / during the epidemic / recommended.

Xem thêm: Rủi Ro Tín Dụng Là Gì? Cơ Sở Lý Luận Về Rủi Ro Tín Dụng Rủi Ro Tín Dụng Là Gì

=> ………………………………………………………………………………………..

4. Recommend / watch / not / this movie / Our friends

=> ………………………………………………………………………………………..

5. A charity fund / They / for Central Vietnam / raising / recommend.

=> ………………………………………………………………………………………..

Đáp án

Đáp án bài tập 1AdvisedSuggestedIntroducedAdvisedRecommendedSuggestedAdvisedSuggestsSuggestionSuggestĐáp án bài xích tập 2advisedsuggestedadviseadviserecommendsuggestsuggestedrecommendedrecommendationssuggestionĐáp án bài tập 3My father recommended me to lớn work hard.Kaylee will recommend her boyfriend to her parents tomorrow.Our director recommended us working online during the epidemic.Our friends recommend not watch this movie.They recommend raising a charity fund for central Vietnam.

Xem thêm: Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Năm 2022 Hợp Màu Gì? Sinh Năm 1989 Mệnh Gì

Trong nội dung bài viết tanquockhang.vn đã trình làng với chúng ta kiến thức không hề thiếu và cụ thể về động từ Recommend trong tiếng Anh. Hy vọng những con kiến thức bổ ích của nội dung bài viết sẽ hữu ích cho mình trong quy trình học tiếng Anh và làm bài bác tập.