Thuốc primolut n 5mg: công dụng, liều dùng, lưu ý tác dụng phụ, giá bán

     
bớt 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên một triệu ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
primolut n 3 G2412
*
primolut n 4 J3401
*
primolut n 5 J4565
*
primolut n 6 L4158
*
primolut n 10 A0443
*
primolut n 11 K4268
*
primolut n 12 L4752
*
primolut n 1 Q6505
*
primolut n 2 Q6571
*
primolut n M5023