Phụ Huyết Khang Có Tác Dụng Gì

     
sút 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
phuhuyetkhang1 V8763
*
phuhuyetkhang2 A0865
*
phuhuyetkhang3 L4287
*
phuhuyetkhang4 R7825
*
phuhuyetkhang5 V8553
*
phuhuyetkhang6 P6348
*
phuhuyetkhang7 N5783