CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

     
mùa thu năm 1945, dân tộc vn đã làm nên một chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nhân dân nước ta từ thân phận nô lệ trở thành bạn dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.
*

Dưới sự chỉ huy của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân toàn quốc đồng loạt vùng dậy, thực hiện tổng khởi nghĩa, giành chủ yếu quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18/8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông xã đồng bởi Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở những thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8, khởi nghĩa giành chủ yếu quyền chiến thắng ở Hà Nội.

Cũng trong ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế với ở Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, bạc Liêu... Ngày 25/8, khởi nghĩa thành công ở sài gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng cỗ nhà tù hãm Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ biện pháp mạng bị kìm hãm nổi dậy giành thiết yếu quyền.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng tám năm 1945

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là chiến thắng vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta tự khi gồm Đảng lãnh đạo, xuất hiện bước ngoặt mập ú trong lịch sử dân tộc dân tộc Việt Nam. Bao gồm quyền về mình Nhân dân, nước vn Dân chủ Cộng hòa thành lập - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam giới Á; ngừng chế độ quân nhà phong loài kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm, dân chúng ta dưới ách đô hộ của thực dân, phân phát xít. Nhân dân việt nam từ thân phận quân lính trở thành fan dân một nước độc lập, cai quản vận mệnh của mình. Nước vn từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thay đổi một nước độc lập, tự do thoải mái và dân chủ. Đảng cùng sản vn trở thành một Đảng rứa quyền. Từ bỏ đây, khu đất nước, làng hội, dân tộc bản địa và con người vn bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tự do dân tộc nối sát với chủ nghĩa làng hội.

Xem thêm: Dấm Trắng Là Gì - Giấm Trắng: Thành Phần, Công Dụng Và Lợi Ích

Cách mạng tháng Tám là chiến thắng của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng trí tuệ sáng tạo vào trả cảnh rõ ràng của cách mạng Việt Nam; là chiến thắng của tư tưởng tp hcm và con đường lối giải pháp mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với nhà nghĩa xóm hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là việc thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin trên một nước ở trong địa sinh hoạt châu Á. Đây còn là một quá trình phát triển tất yếu hèn của lịch sử vẻ vang dân tộc trải qua mấy ngàn năm phấn đấu, đỉnh điểm của ý chí quật cường, sức khỏe cố kết cộng đồng, trung bình cao trí tuệ của dân tộc hòa quấn với nhà nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng sài gòn với xu nắm của thời đại vì chưng hòa bình, dân công ty và tân tiến xã hội, vì chủ quyền dân tộc và nhà nghĩa xã hội.

Xem thêm: Có Nên Triệt Lông Vùng Kín Vĩnh Viễn, An Toàn Nhất, Có Nên Triệt Lông Vĩnh Viễn Hay Không

Thắng lợi của phương pháp mạng mon Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở những nước bị công ty nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó xác định rằng, trong điều kiện trào giữ của biện pháp mạng vô sản, cuộc biện pháp mạng do một đảng của thống trị công nhân chỉ huy không chỉ có thể thành công ở 1 nước tư bạn dạng kém phát triển, khu vực mắt xích yếu duy nhất của chủ nghĩa đế quốc nhưng còn hoàn toàn có thể thành công sống ngay một nước trực thuộc địa nửa phong loài kiến lạc hậu để mang cả dân tộc bản địa đó tăng trưởng theo con phố của chủ nghĩa thôn hội./.

kimsa88
cf68