Mpt Là Gì

     
Lí thuyết danh mục chi tiêu hiện (tiếng Anh: Modern Portfolio Theory, viết tắt: MPT) là 1 lí thuyết đến phép các nhà đầu tư chi tiêu e ngại xui xẻo ro có thể tối ưu hóa danh mục chi tiêu để buổi tối đa hóa lợi tức đầu tư kì vọng.
*

Lí thuyết danh mục chi tiêu hiện đại

Khái niệm

Lí thuyết danh mục chi tiêu hiện đại vào tiếng Anh là Modern Portfolio Theory, viết tắt làMPT.

Bạn đang xem: Mpt là gì

Lí thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) là 1 trong lí thuyết đến phép các nhà đầu tư chi tiêu không ưng ý rủi ro có thể xây dựng danh mục chi tiêu một cách về tối ưu hóa hay buổi tối đa hóa roi kì vọng trên một nút độ rủi ro ro thị phần nhất định, với rủi ro là 1 phần cần đánh đổi để có lợi nhuận cao hơn.

Theo lí thuyết, có thể xây dựng một "đường biên hiệu quả" mang đến danh mục chi tiêu tối ưu để đem đến lợi nhuận kì vọng tối đa có thể cho một nấc độ khủng hoảng nhất định. Lí thuyết này đã có được Harry Markowitz giới thiệu trong bài báo "Lựa chọn hạng mục đầu tư", được xuất bản năm 1952 vì tạp chí Journal of Finance. Sau đó, ông đã có được trao phần thưởng Nobel cho việc cải tiến và phát triển lí thuyết MPT.

Hiểu về lí thuyết danh mục đầu tư chi tiêu hiện đại

Lí thuyết danh mục chi tiêu hiện đại lập luận rằng các điểm lưu ý rủi ro với lợi nhuận của một khoản chi tiêu không nên được xem xét một cách riêng lẻ, mà yêu cầu được đánh giá bằng phương pháp đặt câu hỏi bài toán đầu tư ảnh hưởng đến rủi ro và lợi tức đầu tư của danh mục đầu tư chi tiêu tổng thể như thế nào.

Xem thêm: Phần Mềm Microsoft Word Dùng Để, Phần Mềm Soạn Thảo Văn Bản (Microsoft Word) Là:

MPT cho thấy thêm rằng một nhà đầu tư chi tiêu xây dựng một danh mục đầu tư chi tiêu gồm nhiều tài sản sẽ tối đa hóa lợi nhuận cho 1 mức độ khủng hoảng nhất định. Giống như như vậy, với mức lợi nhuận ước muốn mong muốn, một nhà đầu tư chi tiêu có thể xây đắp một danh mục chi tiêu với rủi ro thấp nhất có thể. Dựa trên những biện pháp thống kê lại như phương sai và hê số tương quan, lợi tức đầu tư của một cá nhân không đặc trưng bằng hiệu quả của một khoản chi tiêu khi so sánh với cục bộ danh mục đầu tư.

Rủi ro danh mục chi tiêu và roi kì vọng

MPT giới thiệu giả định rằng các nhà đầu tư chi tiêu không thích rủi ro, tốt là họ say đắm một danh mục đầu tư ít khủng hoảng rủi ro hơn với 1 mức lợi nhuận tốt nhất định. Điều này ngụ ý rằng một nhà đầu tư sẽ chấp nhận rủi ro nhiều hơn thế nữa chỉ khi họ ý muốn đợi lợi nhuận cao hơn nữa từ việc đầu tứ tài sản đó.

Lợi nhuận kì vọng của danh mục chi tiêu được tính bởi tổng trọng số các lợi tức đầu tư của gia sản cá nhân. Nếu danh mục đầu tư chứa bốn gia sản có trọng số tương đương với lợi nhuận dự kiến là 4%, 6%, 10% cùng 14%, roi kì vọng của danh mục chi tiêu sẽ là:

(4% x 25%) + (6% x 25%) + (10% x 25%) + (14% x 25%) = 8,5%

Để thống kê giám sát rủi ro của danh mục chi tiêu có 4 tài sản trên, một nhà chi tiêu cần 1 trong những bốn phương sai của 4 gia tài và 6 hệsố tương quan, do bao gồm 6 kết hợp giữa 2 tài sản hoàn toàn có thể có với 4 gia sản đã cho. Do những hệ số đối sánh tài sản, tổng rủi ro danh mục đầu tư hay độ lệch chuẩn sẽ thấp rộng so với việc chỉ tính bởi tổng bình quân bao gồm trọng số lợi nhuận của 4 tài sản.

Xem thêm: Ngọc Rết Là Gì - 2 Viên Ngọc Rết Bí Ẩn

Đường biên hiệu quả

Mối đối sánh giữa các tài sản đều hoàn toàn có thể được biểu diễn bên trên biểu đồ, với khủng hoảng rủi ro của danh mục đầu tư chi tiêu trên trục X với lợi nhuận kì vọng bên trên trục Y. Cách vẽ này cho biết danh mục chi tiêu nào xứng đáng đầu bốn hay có lợi nhuân kì vọng cao nhất.