Middle rush là gì

     
the busy part of the day when towns & cities are crowded, either in the morning when people are travelling to lớn work, or in the evening when people are travelling home:


Bạn đang xem: Middle rush là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ tanquockhang.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


one of the busy parts of the day, either when people are traveling to lớn work in the morning or when they are traveling home from work in the evening:
one of the very busy times of the day on roads, trains, etc., in the morning when people are travelling to work & in the evening when people are going home:
The transport system has sufficient capacity on average but intermittently experiences rush hour complications.
It was right around five-thirty, it was rush hour, và the platform was really crowded - almost impossible to lớn move.
For example, it is common sense that families with children in the "rush hour of life" stand lớn benefit from a more relaxed view on the virtues of employment.
At every period throughout that rush hour there would still be a considerable number of people standing in those trains.
The rush hour demonstrates that daily, and evacuation information is not readily available lớn the public.
There does not seem khổng lồ be any rush hour, & there is huge unemployment, most of which seems khổng lồ be in the public sector.
các quan điểm của những ví dụ cần yếu hiện ý kiến của các biên tập viên tanquockhang.vn tanquockhang.vn hoặc của tanquockhang.vn University Press hay của những nhà cấp cho phép.
*Xem thêm: ' Infant School Là Gì - Từ Điển Anh Việt Infant School

*

*

*

phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kĩ năng truy cập tanquockhang.vn English tanquockhang.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Truyện Sex Như Thủy Dâm - Truyện Sex Mới 2015 Tôi Và Mợ Thủy Dâm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語