Kí hiệu :3 là gì trên facebook, biểu tượng cảm xúc :3 colon three là gì

     

Ý nghĩa các ký từ :))