Funfair Nghĩa Là Gì

     
UNIT 4: DID YOU GO to lớn THE PARTY?BÀI 4: CÓ PHẢI BẠN ĐĂ ĐI Dự TIỆC KHÔNG?I.TỪVựNGa lot of (adv) nhiều <3 lDt ov>picnic (n) tháo dỡ ngoợi i"piknik>funfair (n) trung tâm thương mại vui chdichat (V) tán gầu, thì thầm phiếm thought (n) sự bốn tưởng, sự cân nhắc <0o:t>birthday (n) sinh nhậtinvite (v) mờiclassmates (n) bợn thuộc lớp<"kla:smeit>join (V) tham giafood (n) thức ănparty (n) buổi tiệccartoon (n) phim hoạt hìnhipa:ti>present (n) quàtake part (phr) tham gia<"preznt>II. NGỬ PHÁPMạo từ bất định a/anĐinh nghĩa: a/an rất có thể đứng trước danh trường đoản cú đếm được số không nhiều (singular noun - là danh trường đoản cú chỉ đa số vật thể, nhỏ người, ý niệm,... Riêng rẽ rất có thể đếm được ngơi nghỉ dạng số ít).Cả hai phần lớn được sử dụng trong lời nói chung chung hoặc dể trình làng một điều gì chưa đề cập mang đến trước đó.Ex: A book. Một quyển sách. (Nói tầm thường về sách)a đứng trước danh từ ban đầu bằng một phụ âm (consonant) hoặc một nguyên âm (vowel) tuy thế được phát âm như phụ âm.Ex: a ruler (cây thước), a pencil (cây bút chì), a pig (con heo), a student (sinh viên), a one-way street (đường một chiều),...an đUng trước danh từ bước đầu bằng một nguyên âm (a, e, ỉ, o, u).Ex: an orange (quả cam), an employee (một nhân viên), an hour (giờ).an đUng trước một trong những danh từ bước đầu bằng "h" tuy nhiên không được phân phát âm (âm câm).Ex: an hour (giờ), an honest man (người trung thực)Mạo từ khẳng định theThe dùng cho tất cả danh tự đếm được (số một số lần số nhiều) và danh từ ko đếm được.Ex: The truth (sự thật)The time (thời gian)The bicycle (một dòng xe đạp)The bicycles (những dòng xe đạp)Mạo từ xác minh "the" được sử dụng trước danh tự để diễn tả một (hoặc nhiều) người, vật, sự đồ nào đó đã được xác minh rồi, nghĩa là từ đầu đến chân nói và người nghe những biết đối tượng người tiêu dùng được đề cộp tới. Ex: khi nói "Mother is in the garden" (Mẹ sẽ ở vào vườn), khắp cơ thể nói lần bạn nghe phần đông biết khu vực vườn đang rất được đề cập cho tới là sân vườn nào, ở đâu. Họ xem những ví dụ khác:The Vietnamese often drink tea.(Người việt nam thường uống trà.) (người vn Nói chung)We lượt thích the teas of thai Nguyen.(Chúng tôi thích các loợi trà của Thái Nguyên.)(dùng "the" bởi vì đang nói đến trà của Thái Nguyên)Butter is made from cream.(Bơ được thiết kế từ kem.) (Bơ nói chung)He likes the butter of France.(Anh ta đam mê bơ của Pháp.) (Butter được khẳng định bởi tự France(Nước Pháp)).The sử dụng trước danh từ mang nghĩa chỉ chủng loại: The có thể dùng theo nghĩa biểu chủng (generic meaning), nghĩa là dùng làm chỉ một loài:Ex: I hate the television. (Tôi ghét chiếc tivi.)The whale is a mammal, not a fish.(Cá voi là động vật hoang dã có vú, chưa hẳn là cớ nói chung.)ở phía trên "the television, the whale" không chỉ có một loại tivi hoặc một nhỏ cá voi cụ thể nào mà chỉ phổ biến cho giỏi cả tivi, cá voi bên trên trái đốt này.Cách dùng thì quá khứ đơnThì quá khứ solo (The simple past) được dùng thường xuyên để diễn tả:Sự việc diễn ra trong 1 thời gian rõ ràng trong thừa khứ và đãkết thúc ở hiện tại tại.Ex: She came back last Friday.Cô ấy dã quay trở về từ máy Sáu tuần trước.I saw her in the street. Tôi đã gặp mặt cô ấy trên đường.They didn"t agree khổng lồ the deal.Họ đang không đồng ý giao dịch đó.Sự việc ra mắt trong một khoảng thời hạn trong thừa khứ với dãkết thúc ở hiện tại.Ex: She lived in Tokyo for seven years.Cô ây đã sống sống Tô-ky-ô vào 7 năm.They were in London from Monday to lớn Thursday of last week.Tuần vừa rồi bọn họ ở London từ trang bị Hai mang lại thứ Năm.When I was living in New York, I went to lớn all the art exhibitions I could.Lúc tôi còn sống Ở New York, tôi toá di xem tất cả các cuộc triển lỡm nghệ thuật mà tôi bao gồm thể.Hỏi với đáp về ai đó có làm một cái nào đấy khôngKhi chúng ta muốn hỏi ai đó bao gồm làm điều gì dó trong vượt khứ haykhông, ta sử dụng mầu câu sau. Bởi vì câu sinh hoạt quá khứ cần ta mượn trọ đụng từ "did" cho toàn bộ các nhà ngữ và đưa "did" ra đầu câu, cuối câu đạt vết "?".Ex: Did you visit Tuan Chau island?Bợn gồm thăm đảo Tuần Châu không?Yes, I did. Vâng, tất cả chứ.Hỏi và đáp về ai đó đã làm cái gi ở bữa tiệcĐể hỏi ai đó đã làm cái gi trong bữa tiệc, chúng ta cũng có thể sử dụng cấu tạo sau:What did + she (he/you/they) + vì chưng + at the party?Cô ấy (Cậu ây/bợn/họ) đỡ làm cái gi ở bữa tiệc? HoộcWhat did + she (he/you/they) + vị + there?Cô â"y (Cậu â"y/bợn/họ) đã làm cái gi ở đó?Đáp:She (He/I/They) + cồn từ ỏ thừa khứ + ...Cô ây (Cậu ấy/Tôi/Họ) vẫn ở...Ex: What did you vày at the party? Bợn đã làm gì ở bữa tiệc?I ate a lot of food. Tôi đỡ ăn đủ thức ăn.Hỏi với đáp về ai này đã qua sinh nhật lúc nàorúc sau:When was your birthday?Sinh nhật đang qua của bợn là khi nào? HoặcWhen was Trinhs birthday party?Tiệc sinh nhật đã qua của Trinh là lúc nào?Để hỏi ai đó đã qua ngày sinh nhật là lúc nào, chúng ta cũng có thể sử dụng cấuĐáp:It was +...Nó đỡ...Ex: When was your birthday?Sinh nhật sẽ qua của bqn là khi nào?When was Khang"s birthday party?Tiệc sinh nhật vẫn qua của Khang là khi nào?It was last Sunday. Nó đã diễn ra Chủ nhật trước. / công ty nhật trước.Mở rộng:Hỏi với đáp về việc việc vẫn xảy raKhi chúng ta muốn hỏi một ai đó đã nơi đâu trong thừa khứ, có thể sử dụng các cấu tạo sau:Cấu trúc (1) dùng làm hỏi ai này đã ở đâu. Chúng ta sử dụng động từ đó là động từ khổng lồ be, công ty ngữ chủ yếu trong câu là she/he đề nghị động trường đoản cú "to be" ta cần sử dụng là was.Ex: Where was he last weekend?Cậu ấy đã nơi đâu vào vào ngày cuối tuần vừa rồi?He was at home. Cậu ấy dã làm việc nhà.Cấu trúc (3) dùng để làm hỏi ai kia đã làm gì vào thời gian ở quá khứ.Chúng ta thực hiện động từ bao gồm trong cấu tạo này là đụng từ hay do, vì chưng câu này ra mắt ở vượt khứ đề xuất ta yêu cầu mượn trợ rượu cồn từ cho vị ở quá khứ là trọ hễ từ did. Trợ đụng từ did dùng cho phần lớn chủ ngữ trong cấu trúc.What did + she (he/you/they) + do + trạng tự chỉ thời gian ỏ thừa khứ? Cô ấy (Cậu ây/bạn/họ) đã làm gì vào...?Đáp:She (He/I/They) + động từ sống thể quá khứ + ...Cô ấy (Cậu ấy/Tôi/Họ) cởi ở...Ex: What did you do last Sunday?Bạn đã làm những gì vào nhà nhật tuần trước?I went khổng lồ Ha Long Bay. Tôi đã đi vào vịnh Hạ Long.Cấu trúc (4) sử dụng dể hỏi ai dó đang di dâu vào thởi gian ở quá khứ.Where did + she (he/you/they) + go + trạng từ chỉ thời gian ở vượt khứ? Cô ấy (Cậu ây/bợn/họ) dã đi dâu vào...?Đáp:She (He/I/They) + cồn từ làm việc thể thừa khứ + ...Cô ấy (Cậu ây/Tôi/Họ) đã...Ex: Where did you go yesterday? ngày qua bạn đã đi được đâu?I went lớn the zoo.Tôi đang đi vào sở thú.Hỏi đáp về ai đó đã khuyến mãi quà gìKhi bọn họ muốn hỏi và vấn đáp về câu hỏi bạn đã tặng ngay cho ai đó món vàng gì, thông thường chúng ta sử dụng mẫu câu sau:What present did you give + tên bạn được tặng ngay / her/him?Bạn đã khuyến mãi quà gì cho...?"tên người được tặng ngay (her/him)": nhập vai trò là tân ngừ trong câu.give (tặng) là động từ thường, vì câu ở quá khứ cần ta mượn trọ động từ "did" cho toàn bộ các nhà ngữ.Đê trả lởi cấu trúc trên, bạn cũng có thể dùng:I gave + tên bạn được tộng / her/him + thương hiệu món quà.Tôi đã tặng...Hoặc vấn đáp tóm gọn tên món quà. Gave là dạng thừa khứ của give.Ex: What present did you give her?Bạn đã khuyến mãi quà gì đến cô ấy?I gave her a pink clock.Tôi đã tặng kèm cho cô ấy một cái đồng hồ màu hồng.Hoặc A pink clock. Đồng hồ nước màu hồng.Khi tặng kèm cho ai đóKhi tặng quà hay đồ dùng dụng đến ai đó, chúng ta cũng có thể sử dụng, mầu câu sau:BÀI GIẢI VÀ BÀI DỊCHBài học 1Nhìn, nghe cùng lộp lạiAre you going to Nam"s birthday party?Bạn sẽ đi dự hội sinh nhật Nam đề nghị không?Nam"s birthday party? It was last Sunday.Tiệc sinh nhật nam giới ư? Nó đã công ty nhật trước.Oh no! I thought it was today!Ồ không! bản thân nghĩ nó là hôm nay!Did you go to lớn the party?Bợn dã đi dự hội phải không?Yes, I did. I went with Phong.Vâng, đúng rồi. Mình đi với Phong.How about you, Mai? Did you go lớn the party?Còn bợn thì sao Mai? Bợn tất cả di dự tiệc không?No, I didn"t. I visited my grandparents.Không, mình không di. Mình dã di thăm ông bà mình.Did you enjoy Nam"s party, Phong?Bạn có thích buổi tiệc của Nam ko Phong?Yes! We had a lot of fun!Có! bọn chúng mình có thật các niềm vui!Chỉ cùng đọcDid you go on a picnic?Bạn dã di dã ngoợi đề xuất không?Yes, I did. I No, I didn"t.Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không di.Did you enjoy the party?Bạn gồm thích bữa tiệc không?Yes, I did. / No, I didn"t.Vâng, tôi có. / Không, tôi không thích.Did you join the funfair?Bợn dã gia nhập hội chợ chơi nhởi phải không?Yes, I did. / No, I didn"t.Vâng, dúng rồi. / Không, tôi không tham gia.Did you watch TV?Bạn đã xem tv phải không?Yes, I did. / No, I didn"t.Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không xem.Chúng ta cùng nóiHỏi và vấn đáp những thắc mắc về rất nhiều gì bạn đã làm.Did you go on a picnic?Did you enjoy the weekend?Did you watch TV?Yes, I did. / No, I didn"t.4. Nghe và đánh dấu chọn tất cả (Y) hoặc ko (N)1. N2.


Bạn đang xem: Funfair nghĩa là gì


Xem thêm: Dễ Dàng Sửa Lỗi Máy Tính Desktop Và Laptop Không Lên Màn HìnhXem thêm: Cách Làm Thiệp Sinh Nhật Bằng Giấy A4, Đơn Giản, Độc Đáo Nhất

Y3 NBợn đã đi được dã ngoợi cần không? Bợn có thích vào buổi tối cuối tuần không?Bợn đang xem ti vi phải không?Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không...Audio scriptPhong: Did you go lớn the zoo yesterday, Linda?Linda: No, I didn"t.Phong: Did you stay at home?Linda: Yes, I did.Phong: Were you at the sports festival, Mai?Mai: Oh, yes.Phong: Did you enjoy it?Mai: No, I didn"t. It was so crowded.Mai: Did you stay at trang chủ yesterday, Tony?Tony: No, I didn"t.Mai: Where did you go? Tony: I went lớn visit my grandparents.Đọc cùng hoàn thành(l)went (2) festival (3) joined (4) sports (5) enjoyedLinda cùng Tom đã làm qua phần đông kỳ nghĩ của họ. Bọn họ đi nhiều nơi không giống nhau. Linda đã đi liên hoan tiệc tùng hoa sống Đà Lạt. Tom đang tham gia vào một liên hoan tiệc tùng thể thao (hội thao). Chúng ta thích đa số kỳ nghỉ của họ rất nhiều.Chúng ta cùng hátWhat did you do on Teachers Day?Bạn dã làm gì vào ngày bên giáo?What did you do? What did you do?What did you bởi vì on Teachers" Day?Did you have fun? Did you have fun?Yes, we did. We had lots of fun!Bạn đã làm cho gì? các bạn đã làm cho gì?Bạn đã làm cái gi vào ngày bên giáo?Bạn có vui không? Bợn tất cả vui không?Vông, công ty chúng tôi vui. Cửa hàng chúng tôi có các niềm vui!Did you go? Did you go?Did you go on a picnic?No, we didn"t. No, we didn"t.We didn"t go on a picnic.Bọn đõ đi phái không? bạn đã đi phái không?Bọn đã đi được dã nước ngoài phỏi không?Không, công ty chúng tôi không đi. Không, công ty chúng tôi không đi.Chúng tôi đõ ko đi dã ngoợi.Bài học tập 2Nhìn, nghe với lộp lạiDid you go khổng lồ Mai"s birthday các buổi tiệc nhỏ yesterday, Peter?Bợn bao gồm đến dự bữa tiệc sinh nhật của Mai ngày trong ngày hôm qua không Peter?Yes, I did.Vâng, có.What did you vì chưng there?Bạn đỡ làm cái gi ở đó?I ate a lot of food. It was great.Tôi dã ăn đủ thức ăn. Nó thiệt tuyệt.Did you vì chưng anything else?Bợn đã có tác dụng điều gì không giống nữa không?We sang and danced happily.Chúng tôi hát với nhảy múa thiệt vui.Did you have a good time?Các bạn dã tất cả một khoảng thời hạn vui vẻ chứ?Yes, we did.Vâng, dúng thế.Chỉ cùng đọcWhat did you vày at the party?Các các bạn đã làm những gì tại bữa tiệc?Ne had nice food and drink.Chúng tôi vẫn uống và ăn thức ăn uống ngon.What did you vì at the party?Các chúng ta đỡ làm cái gi tại bữa tiệc?Ne had played hide-and-seek.Chúng tôi đã đùa trốn tìm.What did you vì at the party?Các bợn đã làm cái gi tại bữa tiệc?We chatted with friends.Chúng tôi đã truyện trò với những người bạn.What did you bởi vì at the party?Các các bạn đã làm cái gi tợi bữa tiệc?We watched cartoons.Chúng tôi đã xem những phim hoợt hình.Chúng ta thuộc nóiHỏi và trả lời những thắc mắc về em và các bạn em đã có tác dụng gì.Did you...?Bợn đã... Nên không?Yes, I did. / No, I didn"t. Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không. How was it?Nó như vậy nào?Nó là...It was...What did you bởi vì there? các bạn dã làm gì ở đó? I/We...Tôi/Chúng tôi...Nghe cùng khoanh tròn a hoặc baNam"s school had a sports festival.Trường của Nam bao gồm ngày hội thao.b Mai bought comic books.Mai dã mua gần như quyển truyện tranh.b Phong enjoyed the food và drink.Phong ưa thích thức nạp năng lượng và thức uống.Audio scriptLinda: Where were you yesterday, Nam?Nam: I was at school.Linda: What did you vị there?Nam: We had a sports festival.Linda: Did you join Sports Day, Mai?Mai: No, I didn"t. I went lớn the book fair.Linda: Did you buy anything?Mai: Yes, I bought some comic books.Linda: Where were you yesterday, Phong?Phong: I was at Peter"s birthday party.Linda: What did you vì chưng there?Phong: We sang, danced and enjoyed the food and drink.Linda: Sounds great!Viết về emWhere were you yesterday? Bợn đã chỗ nào vào hôm qua?I was at school.Tôi vẫn ở trường.What did you do there?Bợn đã làm gì ở đó?I played football with my friends.Tôi vẫn chơi bóng đá với những người dân bọn.Did you enjoy it?Bợn bao gồm thích nó không?Yes, I did.Vâng, tôi thích.Chúng ta thuộc chơiTic-tac-toe (Trò chơi cờ ca rô)Bài học tập 3Nghe cùng lặp lại"partyI went lớn Mai"s birthday party yesterday.bữa tiệc Ngày hôm qua, tôi đã đến bữa tiệc sinh nhật của Mai.Sunday They took part in the festival on Sunday.chủ nhật Họ đã tham gia tiệc tùng, lễ hội vào ngày công ty nhật. En"joyedWe enjoyed the food & drink at the party.thíchChúng tôi đam mê thức ăn uống và nước uô"ng tợi bữa tiệc.in"viteI want lớn invite Tony & Phong to my birthday party.mờiTôi muôn mời Tony và Phong cho tiệc sinh nhật tôi.Đánh dấu dìm âm vào từ. Sau đó đọc to đầy đủ từ đó"water (nước)3. En"joy (thích)5. In"vite (bữa tiệc)7. "comics (truyện tranh) 9. Car"toon (hoạt hình)re"peat (lặp lại)"party (bữa tiệc)"birthday (nước)"Monday (thứ Hai)"picnic (dã ngoại)"Sunday (Chủ nhật)com"plete (hoàn thành)Chúng ta thuộc ca hátWhen was your birthday?Sinh nhật vẫn qua của khách hàng là khi nào?When was your birthday?It was last Sunday.Who did you invite?All my best friends,Sinh nhật của bợn (đã qua) lúc nào?Nó là công ty nhật trước.Bạn sẽ mời ai?Tất cả bợn thân của mình.What did you do?We ate cakes & sweets.Did you enjoy it?Yes! It was great!Các các bạn đỡ có tác dụng gì?Chúng tôi đã ăn đủ bánh kẹo.Bạn có thích nó không?Có! Nó thật là tuyệt!Đọc và trả lờiTên bản thân là Nam. Nhà nhột trước là sinh nhột của mình. Mình đã mời một số trong những bạn học mang lại bữa tiệc. Họ khuyến mãi ngay mình nhiều quà như thể những quyển truyện tranh, hầu như con tín đồ máy (robot) với một nhỏ gấu bông. Công ty chúng tôi đã ăn nhiều bánh, kẹo, trái cây cùng kem. Cửa hàng chúng tôi đã uống nước xay trái cây. Shop chúng tôi hát những bài hát giờ Anh cùng tiếng Việt. Shop chúng tôi cũng khiêu vũ múa. Phong đã chơi đàn ghi ta cùng Linda chơi bầy piano (dương cầm). Bữa tiệc kết thúc vào tầm khoảng 7 giờ tối. Công ty chúng tôi thích buổi tiệc rốt nhiều.Sinh nhột Nam đang qua lúc nào?It was last Sunday.Nó vào nhà nhật trước.Ai đang đến buổi tiệc sinh nhật của Nam?Some of his classmates went to lớn his birthday party.Một vài bợn học đã đến bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy.Phong đã làm những gì ở bữa tiệc?Phong played the guitar.Phong sẽ chơi bầy ghi ta.Linda đã làm gì ở bữa tiệc?Linda played the piano.Linda vẫn chơi bọn piano.Viết về buổi tiệc sinh nhật của emWhen was your last birthday party?Bữa tiệc sinh nhật lần trước của bợn là lúc nào?It was last month.Nó là mon trước.Who went to your party?Ai dến dự buổi tiệc của bợn?All my best friends.Tất cả bạn thân của tôi.What did you & your friends vị at the party?Bạn với bạn của khách hàng dã làm cái gi tợi bữa tiệc?We sang & danced at the party.Chứng tôi đang hát với nhảy múa tợi bữa tiệc.Dự ánBàn luận trong nhóm bộ quà tặng kèm theo quà gì cho bạn học lúc đi sinh nhật cậu/ cô ấy.Tô màu số đông ngôi saoBây giờ tôi có thể...hỏi và vấn đáp những câu hỏi về nhừng hoạt động đã qua.nghe với gạch dưới phần nhiều đoạn văn về những hoạt động đã qua.đọc với gạch dưới hầu hết đoạn văn về những hoạt động đã qua.viết về tiệc sinh nhật của tôi.