Động Từ Thường Trong Thì Hiện Tại

     

Bài này sẽ trình làng về những loại rượu cồn từ như cồn từ thường, đụng từ "to be", trợ đụng từ, nội rượu cồn từ, ngoại cồn từ và các đặc điểm của chúng.

Bạn đang xem: động từ thường trong thì hiện tại


*

ĐỘNG TỪ

(Verbs)

I- ĐỘNG TỪ THƯỜNG

1. Định nghĩa:

Là các động tự chỉ hành động, trạng thái của nhỏ người, sự đồ hay vấn đề như: walk (đi bộ), play (chơi), seem (dường như, bao gồm vẻ), ….

Ví dụ:

- She walks lớn school every day. (Cô ấy quốc bộ tới trường hàng ngày.)

Ta thấy hễ từ “walk” (đi bộ) chỉ hành vi dùng chân bước đi và đây là động tự chỉ hành động.

- He looks very tired. (Anh ấy trông có vẻ như mệt mỏi.)

Động từ bỏ “look” vào câu này có nghĩa là “trông gồm vẻ, nhìn gồm vẻ” là hễ từ chỉ trạng thái.

2. Đặc điểm:

* Động từ hay khi đóng vai trò có tác dụng động từ bao gồm trong câu sẽ phân chia theo thì và chia theo công ty ngữ.

Ví dụ:

* My mother goes to work by motorbike every day. (Mẹ tôi đi làm bằng xe máy hàng ngày.)

Ta thấy đụng từ “go” vào câu này phân chia thì “hiện trên đơn” và phân tách theo nhà ngữ “she” (ngôi vật dụng 3 số ít) cần phải thêm “es”.

* Động từ thường trong câu lấp định đề nghị mượn trợ hễ từ rồi thêm “not” sau trợ rượu cồn từ, và đụng từ thường lúc này phải ngơi nghỉ dạng nguyên thể.

Ví dụ:

- You didn’t wash clothes yesterday. (Hôm qua nhỏ không giặt áo xống đấy.)

 

* Động từ thường xuyên trong câu hỏi phải mượn trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ, và đụng từ thường đứng sau chủ ngữ với ở dạng nguyên thể.

Ví dụ:

- Did you go khổng lồ school yesterday? (Hôm qua chúng ta có đến lớp không?)

- Động từ hay khi KHÔNG đóng vai trò làm động từ chủ yếu thì sẽ phân tách theo cấu trúc.

Ví dụ:

- I like playing football. (Tôi thích đùa đá bóng.)

Ta thấy trong câu này, rượu cồn từ “like” là cồn từ chính trong câu phân tách theo thì và phân tách theo chủ ngữ. Còn rượu cồn từ “play” sẽ phân chia theo cấu trúc: lượt thích + V-ing: Thích làm gì.)

II- ĐỘNG TỪ “TO BE”

1. Những dạng của động từ “to be”


be – is/ am/ are – was/ were – been

Trong đó:

- be: là dạng nguyên thể

- is/am/are: 3 dạng của “to be” nghỉ ngơi thì hiện tại

- was/ were: 2 dạng của “tobe” làm việc thì quá khứ đơn

- been: dạng phân từ hai của “to be”

2. Những ý nghĩa thông dụng của hễ từ “to be”

“To be” thường xuyên được thực hiện với 3 nghĩa thông dụng: THÌ, LÀ, Ở

Ví dụ:

- She is tall. (Cô ấy thì cao.)

- They are my students. (Chúng học viên của tôi.)

- My father was in his room yesterday. (Hôm qua cha tôi trong chống của ông ấy.)

3. Đặc điểm của hễ từ “to be”

* Động từ bỏ “to be” vào câu sẽ phân tách theo thì và phân chia theo nhà ngữ.

Ví dụ:

- He was at school yesterday. (Cậu ấy sinh hoạt trường ngày hôm qua.)

Ta thấy trong câu này, động từ “to be” phân tách thì thừa khứ đơn, với nhà ngữ là “he” nên có dạng là “was”.

* trong câu tủ định cùng với “to be” ta chỉ việc thêm “not” ngay sau hễ từ “to be”.

Ví dụ:

- They aren’t my books. (Chúng chưa hẳn là sách của tôi.)

Ta thấy câu này là câu tủ định. Ta chỉ việc thêm “not” tức thì sau động từ “to be”, với “are not” có dạng viết tắt là “aren’t”.


* câu hỏi với “to be” ta chỉ việc hòn đảo “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

- Were they at trang chủ last night? (Họ ở trong nhà tối ngày hôm qua phải không?)

Ta thấy trên đây là câu hỏi nên ta chỉ việc đảo động từ “to be” lên trước công ty ngữ.

III- TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Định nghĩa:

Trợ hễ từ là đông đảo động từ dùng để “trợ giúp” các động từ khác trong câu hỏi, câu tủ định, hay dùng làm nhấn mạnh trong số câu khẳng định, và bản thân nó không thể thay thế sửa chữa cho đụng từ chính và luôn luôn phải kèm theo với động từ chính.

Chú ý: bản thân những trợ đụng từ này cũng hoàn toàn có thể sử dụng độc lập như là 1 trong những động trường đoản cú chính.

Ví dụ:

- I don’t understand what are you talking about.(Tôi thiếu hiểu biết bạn đang nói đến cái gì.)

- I do my homework every day. (Tôi làm bài xích tập về quán ăn ngày.)

-> Động trường đoản cú “do” vào câu trước tiên đóng phương châm là trợ động từ vào câu che định, và đi kèm theo với hễ từ đó là “understand”.

-> Động từ bỏ “do” trong câu thiết bị hai đóng vai trò là động từ bao gồm trong câu với nó hoàn toàn đứng độc lập.

 2. Các loại trợ động từ:

* nhóm trợ cồn từ cơ bản: be, have, do


+ Động từ bỏ “to be” đóng vai trò là trợ đụng từ trong những thì: hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn.

Xem thêm: Bạn Có Biết Đầu Số 0877 La Mạng Gì ? Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chọn Sim Đầu Số 087

Ví dụ:

- They are staying at trang chủ now. (Bây tiếng họ đã ở nhà.)

Trong câu này, cồn từ “to be” là “are” giữ lại vai trò là trợ cồn từ trong thì bây giờ tiếp diễn; “stay” vào vai trò là đụng từ chính.

- She was working when I came yesterday. (Cô ấy đang thao tác khi tôi mang đến ngày hôm qua.)

Trong câu này, động từ “to be” là “was” giữ vai trò là trợ hễ từ vào thì thừa khứ tiếp diễn; “work” đóng vai trò là đụng từ chính.

+ Động trường đoản cú “have” vào vai trò là trợ động từ trong các thì: hiện tại tại xong và quá khứ trả thành.

Động từ “have” ở lúc này có 2 dạng là: “have/ has”; sinh sống quá khứ có một dạng là: “had”

Ví dụ:

- She has had a lot of money recently. (Gần trên đây cô ấy có không ít tiền.)

Trong câu này ta có: “has” là trợ cồn từ trong thì hiện tại hoàn thành, với “had” (quá khứ phân tự của “have”) vào vai trò là đụng từ chính.

- The train had left before I came. (Tàu vẫn rời khỏi trước khi tôi đến.)

Trong câu này, “had” (quá khứ của “have”) đóng vai trò là trợ rượu cồn từ vào thi thừa khứ trả thành, và cồn từ “left” (quá khứ phân từ của “leave”) vào vai trò là động từ chính.


+ Động từ “do” đóng vai trò là trợ động từ trong thì hiện tại đơn với thì vượt khứ đơn.

Động tự “do” ở hiện tại có nhị dạng là: “do/does”, làm việc quá khứ là “did”.

Ví dụ:

- I don’t do the housework every day. (Hàng ngày tôi không thao tác nhà.)

Ta thấy đụng từ “do” thêm “not” (viết tắt là “don’t”) giữ lại vai trò là trợ đụng từ trong thì hiện tại đơn, và đụng từ “do” thua cuộc đóng sứ mệnh là đụng từ chính.

- Did you go to lớn the cinema yesterday? (Hôm qua các bạn có đi xem phim không?)

Trong câu này, “did” (quá khứ của “do”) giữ lại vai trò là trợ rượu cồn từ trong thì thừa khứ đơn, và hễ từ “go” nhập vai trò là động từ chính.

* đội trợ rượu cồn từ khuyết thiếu:

Các động từ khuyết thiếu: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need, ought to.

CHÚ Ý:

Bản thân những động trường đoản cú “khuyết thiếu” không bao giờ đứng độc lập một mình nhưng luôn kèm theo với những động tự khác.

Ví dụ:

- She will come back her hometown tomorrow. (Ngày mai cô ấy sẽ về quê.)

Ta có: “will” giữ vai trò là trợ động từ, và “come” là rượu cồn từ chủ yếu trong câu.


3. Đặc điểm của trợ hễ từ:

- Câu bao phủ định chỉ việc thêm “not” ngay sau trợ cồn từ.

- câu hỏi chỉ việc đảo trợ cồn từ lên trước chủ ngữ.

- TRỪ cồn từ “to be”, so với các trợ đụng từ còn lại thì cồn từ chính theo sau luôn luôn ở dạng NGUYÊN THỂ.

- RIÊNG đụng từ “to be” vào vai trò là trợ cồn từ trong thì hiện tại tiếp diễn, cùng quá khứ tiếp tục thì rượu cồn từ theo sau buộc phải ở dạng: V-ing.

IV- NỘI ĐỘNG TỪ VÀ NGOẠI ĐỘNG TỪ

1. Nội rượu cồn từ:

- Là phần đa động trường đoản cú theo sau KHÔNG đề nghị tân ngữ: rain, cry, stand, sit,laugh, smile, ...

Ví dụ:

- It rains a lot in summer. (Vào mùa hè, trời mưa rất nhiều.)

- She is crying. (Cô ấy vẫn khóc.)

Ta thấy sau động từ “rain” và rượu cồn từ “cry” ta không cần thực hiện tân ngữ như thế nào cả mà lại câu vẫn mang ý nghĩa sâu sắc trọn vẹn.

2. Ngoại cồn từ:

- Là phần nhiều động tự theo sau bắt buộc phải sử dụng tân ngữ thì câu mới gồm nghĩa trọn vẹn: give, buy, take, get, ...

Ví dụ:

- She bought a book yesterday. (Cô ấy tải một cuốn sách ngày hôm qua.)

Ta thấy sau rượu cồn từ “bought” (quá khứ của hễ từ “buy”) ta sẽ phải sử dụng một tân ngữ với ý nghĩa “mua vật gì đó”.

Xem thêm: Phần Mềm Nhắn Tin Cho Android, Top 5 Ứng Dụng Nhắn Tin Cho Android


Nếu câu này ta vứt tân ngữ “a book” đi câu này phát triển thành sai, với nghĩa của nó sẽ khá mơ hồ. (Cô ấy cài đặt ngày hôm qua.)

- He gave me a gift yesterday. (Anh ấy đưa mang đến tôi một món tiến thưởng ngày hôm qua.)

Ta thấy sau cồn từ “give” lúc này có nhị tân ngữ là: “me” cùng “a gift” với ý nghĩa sâu sắc “đưa cho ai dòng gì”. Nếu câu này vứt hai tân ngữ này đi, ta sẽ không hiểu biết được nghĩa của câu. (Anh ấy đưa ngày hôm qua.

Tải về