DESPERATE

     
The deteriorating conditions in the countryside drove millions of desperate peasants khổng lồ the rapidly growing cities, fueling industrialization, and vastly increasing Russia"s urban population in the space of just a few years.

Bạn đang xem: Desperate


Các đk khó khăn nghỉ ngơi vùng nông buôn bản đã khiến hàng triệu dân cày tuyệt vọng kéo vào các thành phố đang phát triển nhanh chóng, cung ứng nhân lực mang lại công cuộc công nghiệp hoá và làm cho tăng nhanh số dân thành phố Nga chỉ vào vài năm.
Traditional doom metal vocalists favour clean vocals, which are often performed with a sense of despair, desperation or pain; imitating the high-tone wails of Ozzy Osbourne (Black Sabbath), Bobby Liebling (Pentagram), and Zeeb Parkes (Witchfinder General).
Doom metal truyền thống thường được sử dụng clean vocal (hát rõ tiếng), nhằm thể hiện cảm giác tuyệt vọng, thất vọng hay đau đớn; phỏng theo tông cao của Ozzy Osbourne (Black Sabbath), Bobby Liebling (Pentagram), với Zeeb Parkes (Witchfinder General).
I want this book to look like it"s lying to you, desperately & hopelessly, the way an alcoholic would.
Tôi mong muốn cuốn sách này trông giống như là nó đang dối trá bạn, đầy bất lực và vô vọng, cái bí quyết mà một kẻ nghiện rượu đã làm.
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately lớn justify an existence that is without meaning or purpose!
Cơ chế trong thời điểm tạm thời của 1 con người mê muội đã liều mạng để gượng nhẹ 1 hiện nay thực không hề có ý nghĩa hay mục đích gì.
His condition grew so desperate that the people from his firehouse lined up to lớn give him transfusions hoping to lớn dilute the infection surging through his blood.
Sức khỏe mạnh của ông ngày dần tuyệt vọng mọi người từ trạm cứu vớt hỏa xếp hàng khiến cho máu với hi vọng làm bớt nhiễm trùng bằng cách thay bớt máu.
Many students và alumni enlisted in the first wave of patriotic fervor that swept the nation in 1914, but in the spring of 1915—after the first wave of heavy Canadian casualties at Ypres—Hamilton Gault, the founder of the Canadian regiment & a wealthy Montreal businessman, was faced with a desperate shortage of troops.
Nhiều sinh viên và cựu sinh viên đã hăng hái gia nhập vào làn sóng yêu thương nước bắt đầu trên khắp giang sơn năm 1914, nhưng mùa xuân năm 1915 — sau làn sóng yêu quý vong nặng nề của fan Canada trên Ypres — Hamilton Gault, bạn sáng lập của trung đoàn Canada cùng một doanh nhân phong phú ở Montreal, đang phải đương đầu với sự thiếu vắng quân team trầm trọng.
In fact, the troop"s plight is desperate but their inquisitive way of life has given habilis a few tricks, because if you"re inquisitive, you investigate mysteries... Lượt thích why do vultures gather together?
Thực ra, chúng đang nghỉ ngơi thế gần như là tuyệt vọng ... Nhưng thiết yếu lối sống search tòi vẫn mở mang lại loài habilis những phương pháp mới do khi ta ham mê tìm tòi ta sẽ tìm hiểu những bí hiểm như nguyên nhân kền kền lại tập trung lại nạm kia?
Or will we take proactive steps và learn from the homegrown resource of grassroots activists that have been born of desperation in communities lượt thích mine?
Hay ta vẫn tự chủ động đi nhưng cách đi đầu tiên và giao lưu và học hỏi từ những nhà vận động được ra đời từ sự tốt vọng của cộng đồng như của địa điểm tôi?
But the thing is, you have lớn remember, there really are still people within this algorithmically optimized system, people who are kind of increasingly forced to act out these increasingly bizarre combinations of words, like a desperate improvisation artist responding lớn the combined screams of a million toddlers at once.

Xem thêm: Các Cách Quay Video Màn Hình Cho Android Cực Đơn Giản, Nhanh Chóng


Những sự việc là, bạn cần phải nhớ, vẫn còn tồn tại con bạn trong khối hệ thống tối ưu bằng thuật toán này, những người dân bị nên ngày càng bức tốc mức độ kết hợp những từ khóa kỳ cục này, như một nghệ sỹ ứng biến tuyệt vọng đáp lại giờ đồng hồ la hét của hàng ngàn trẻ sơ sinh.
In a world where the cost of living is rising relentlessly and unemployment is increasing steadily, some individuals become desperate and, as a result, make unwise decisions.
Trong một làng mạc hội mà lại vật giá bán leo thang không ngừng và tình trạng thất nghiệp ngày dần nhiều, một số trong những người đang tuyệt vọng và bao gồm những đưa ra quyết định thiếu khôn ngoan.
Will we then heed his counsel rather than follow the inclinations of our “treacherous” and “desperate” heart?
Liệu bọn họ có nghe lời khuyên răn của Ngài nạm vì tuân theo khuynh hướng của lòng “dối-trá” với “rất là xấu-xa” của bản thân không?
It is easy khổng lồ understand that when people find themselves in such a desperate state, they feel the need lớn turn to God for help. —Romans 5:12.
Điều dễ dàng nắm bắt là khi người ta thấy bản thân trong chứng trạng tuyệt vọng thì bọn họ cảm thấy cần đến xin Đức Chúa Trời góp đỡ.—Rô-ma 5:12.
So when shelly killed herself, he decided change it up and go after women who were desperate to have a baby.
Nên lúc Shelly trường đoản cú sát, hắn quyết định biến hóa và dính theo hầu hết người thiếu phụ rất mong mỏi có một em bé.
Hiển nhiên là Tiên Tri Joseph Smith đã đã thử qua nỗi xuất xắc vọng mạnh mẽ trong ngục thất Liberty.
I want lớn speak of ideas that you can mô tả with persons who are committed believers in Jesus Christ as well as with persons who have never heard His name, with persons who are satisfied with their current lives as well as with persons who are desperately seeking to improve themselves.
Tôi muốn nói tới những chủ ý mà anh chị em gồm thể chia sẻ với những người dân là các tín đồ đầy cam kết của Chúa Giê Su Ky Tô cũng như những bạn chưa từng lúc nào nghe danh Ngài, với những người hài lòng với cuộc sống đời thường hiện tại của chính mình cũng như các người vẫn tuyệt vọng tìm phương pháp cải thiện phiên bản thân mình.
He signed a four-year khuyến mãi and is understood lớn have waived around £4 million owed lớn him by Shakhtar in order khổng lồ complete the transfer, as he was desperate khổng lồ secure a move away from the Ukrainian club.

Xem thêm: ∩ Là Gì, Nghĩa Của Từ Intersection, Tập Hợp (Toán Học), Intersection


Anh ký hợp đồng 4 năm và theo luồng thông tin có sẵn đã làm lơ 4 triệu £ của Shakhtar để xong cuộc gửi nhượng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M