Đặt câu nói về tình cảm gia đình

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 9 trang )
Bạn đang xem: đặt câu nói về tình cảm gia đình

Luyện từ và câu - Lớp 2Người thực hiện : Đào Thị Kim Anh Luyện từ và câuTừ ngữ về tình cảm gia đình.Câu kiểu Ai làm gì ?Dấu chấm, dấu chấm hỏi. Bài 1: Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. Luyện từ và câu: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?Dấu chấm, dấu chấm hỏi.- yêu thương - nhường nhịn -quan tâm - giúp đỡ -đùm bọc - lo lắng -quý mến- trông nom-chỉ bảo …
3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. Luyện từ và câu: Từ ngữ về tình cảm gia đình. 1 2 3anh khuyên bảo anhchị chăm sóc chịem trông nom emchị em giúp đỡ nhauanh em Ai Làm gì? M: Bài 2: Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu:chị emChị emgiúp đỡ nhau.Câu kiểu Ai làm gì?Dấu chấm, dấu chấm hỏi. Chị chăm sóc em.Em chăm sóc chị. Chị em trông nom nhau. Chị em giúp đỡ nhau.Anh em giúp đỡ nhau. Anh giúp đỡ em. Chị em khuyên bảo nhau. Anh em chăm sóc nhau .……………………… Anh khuyên bảo em.
1 2 3anh khuyên bảo anhchị chăm sóc chịem trông nom emchị em giúp đỡ nhauanh em Câu kiểu Ai làm gì?Dấu chấm, dấu chấm hỏi.Luyện từ và câu: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Luyện từ và câu: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Bé nói với mẹ:- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà Mẹ ngạc nhiên:- Nhưng con đã biết viết đâuBé đáp:- Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà cũng chưa biết đọcBài 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống?.?.Câu kiểu Ai làm gì?Dấu chấm, dấu chấm hỏi.Theo tiếng cười tuổi học trò 312 31
2 Tìm 2 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em?Đặt một câu theo mẫu : Ai làm gì? Cuối câu hỏi có dấu gì? Luyện từ và câu: Từ ngữ về tình cảm gia đình.Câu kiểu Ai làm gì ?Dấu chấm, dấu chấm hỏi.


*
Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về tình cảm gia đình 2 5 10


Xem thêm: Xem Bói Kiếp Trước Bạn Làm Nghề Gì ? Xem Bói Kiếp Trước Bạn Là Ai

*
Từ ngữ về tình cảm gia đình 20 3 8
*
Những câu hát về tình cảm gia đình 15 4 19
*
Bài 3: Những câu hát về tình cảm gia đình 14 6 16
*
Ca dao về tình cảm gia đình 1 23 47
*
Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 14 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ pot 3 1 0


Xem thêm: Vui Lòng Mở Ứng Dụng Của Tôi Để Thiết Lập Kết Nối Với Máy Chủ

*
Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về tình cảm gia đình kiểu câu ai làm gì? dấ ppt 5 1 3