Confidence Đi Với Giới Từ Gì

     

Confident đi với giới từ gì? cấu trúc từ này sử dụng ra sao? phù hợp với giới từ gì? Đây chắc chắn rằng là thắc mắc được nhiều người học giờ đồng hồ Anh thắc mắc. Để đáp án cho tất cả các thắc mắc này, bây giờ tanquockhang.vn sẽ trình làng đến các bạn bài viết Confident đi cùng với giới tự gì? để tìm hiểu thêm thông tin hữu ích.

Bạn đang xem: Confidence đi với giới từ gì


*

Confident là gì?

Confident / ‘kɔnfidəns /

Định nghĩa:

Tính từ

Tự tin: being certain of your abilities or having trust in people, plans, or the future: chắc chắn rằng về năng lực nào đó của khách hàng hoặc tin tưởng vào nhỏ người, planer hoặc tương lai.

Ví dụ:

Be a bit more confident in yourself! tự tin hơn một chút vào bạn dạng thân!They don’t sound confident about the future of the industry. Họ dường như không tự tín về tương lai của ngành.I’m confident of his skills as a manager. Tôi đầy niềm tin về kỹ năng của anh ấy với tứ cách là 1 người cai quản lý.< + that > Are you confident that enough people will attend the event? <+ That> các bạn có tự tín rằng sẽ có được đủ fan tham gia sự khiếu nại không?It was a confident performance. Đó là một màn biểu hiện đầy tự tin.

Danh từ

Sự nói riêng; sự giãi tỏ tâm sự

told in confidence: nói riêngchuyện riêng, chuyện vai trung phong sự, chuyện kín, chuyện túng thiếu mậtto exchange confidences: phân bua tâm sự với nhau, hiệp thương chuyện riêng với nhauto take somebody into one’s confidence: bộc bạch chuyện riêng biệt với aisự tin, sự tin cậy, sự tin tưởngto have confidence in somebody: tin sinh sống aito gain somebody’s confidence: được ai tin cậy, được ai tín nhiệmto give one’s confidence to somebody: tin tưởng aito misplace one’s confidence: tin cẩn người ko tốt, tin bạn không xứng đáng tinto worm oneself into somebody’s confidence: luồn lõi tìm bí quyết lấy tin tưởng của aisự tin chắc, sự trái quyếtto speak with confidence: nói trái quyết

Confident đi với giới tự gì?

Confident + about

We are confident about the future.

Chúng tôi tự tín về tương lai.

Confident + ofI’m fully confident of winning the title.

Tôi hoàn toàn tự tin đã giành được danh hiệu.

Confident + in oneself

Cách thực hiện Confident

Confident in + possessive pronoun + “ability to…” = “I think I/he/they etc. Can Confident of (+ possessive pronoun) + gerund (e.g. “being able khổng lồ + infinitive”, “winning”) (+ noun) = “I’m sure that I can/will ”, or with a pronoun “I’m sure that he/they etc. Can/will Confident about (+ pronoun) + gerund (e.g. “going”, “driving” + place, etc.) = “I’m not worried about (him/they etc.) Confident that + subject + will/would (usually) + verb + object = “I’m sure that subj. Will obj.”

Các cách diễn tả khác nhau của confident

I am a confident woman. (strong, sure of yourself, able lớn express yourself, outgoing)Are you confident this is the right answer?I am confident that he is lying. (sure, believe khổng lồ be correct)In order lớn be good at public speaking, one must be very confident. (outgoing, not scared of audiences)He’s so confident, it’s quite annoying. (can be negative)He’s so confident, it’s very admirable. (can be a good thing)

Confident đi với các từ các loại gì?

Các rượu cồn từ thường xuyên đi với Confident

appear, be, feel, look, seem, sound, become, get, grow

He’s got more confident as he’s gotten older. She gradually grew more confident.

Anh ấy càng ngày càng tự tin rộng khi trưởng thành. Cô dần dần tự tin hơn.

Xem thêm: Sinh Năm 1980 Thuộc Mệnh Gì, Tử Vi & Mệnh Phong Thủy Của Tuổi Canh Thân

remain/ make sb

Going to university has made her more confident.

Vào đh đã khiến cô sáng sủa hơn.

Các trạng từ đi cùng với Confident

extremely, really, remarkably, very | absolutely, completely, entirely, fully, perfectly, supremely, totally | increasingly | fairly, pretty, quite, reasonably | calmly, quietly, serenely

He came out of the interview feeling quietly confident. She sauntered onto the set, looking serenely confident.

Anh ấy bước ra khỏi cuộc vấn đáp với cảm giác tự tin. Cô ấy bước vào phim trường, trông từ tin.

cautiously, socially

You get young people who appear khổng lồ be socially confident, but inside they are a bundle of neuroses.

Bạn nhận được những người trẻ tuổi có hình thức bề ngoài tự tin về phương diện xã hội, nhưng bên trong họ lại là những người tăng động.

Các từ tương quan đến Confident

Đồng nghĩa:

Tính từ: self-assured, poised, self-confident, self-possessed, assured, assertive, self-reliant, buoyant, cool, certain, bold, convinced, courageous, fearless, hopeful, positive, sanguine, satisfied, sure, upbeat, bet on, brave, cocksure, counting on, dauntless, depending on, expectant, expecting, having faith in, high, intrepid, presuming, presumptuous.

Trái nghĩa:

Uncertain, unsure.

Xem thêm: Good Manufacturing Practice Là Gì ? Gmp Trong Sản Xuất Dược Phẩm

Bài viết trên đây là về Confident đi cùng với giới trường đoản cú gì? tanquockhang.vn mong muốn với những tin tức hữu ích này để giúp đỡ bạn học tiếng anh xuất sắc hơn.