Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì

     

35 xem xét khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

Bạn đang xem: Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì

Mùa báo cáo tài chủ yếu năm 2019 lại chuẩn bị về, các bạn em đã sẵn sàng để làm report tài thiết yếu năm 2019 chưa? Đọc qua 35 lưu ý khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá thể năm 2019 để sẵn sàng cho mùa report thành công nhé.

*

A. Một số vấn đề lưu ý khi lập report tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2019 nói chung:

1. Ghi nhấn lệ giá tiền môn bài đầu năm tài chính

a) Ghi thừa nhận lệ mức giá môn bài xích phải nộp

Nợ TK 6422/6425

Có TK 3338/3339

b) đưa ra tiền nộp thuế môn bài

Nợ 3338/3339

Có 111/112

2. Kết gửi lợi nhuận chưa trưng bày đầu năm

a) ngôi trường hợp tất cả lãi ghi:

Nợ TK 4212

Có TK 4211

b) Trường vừa lòng lỗ ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 4212

3. Tính với nộp thuế TNDN tạm bợ tính --> hạch toán

+ căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất nộp vào ngân sách Nhà nước sản phẩm quý theo quy định

Nợ TK 8211

Có TK 3334

+ lúc nộp tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334

Có TK 111, 112,. . .

+ Cuối năm, khi xác minh số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nên nộp của năm tài chính:

- nếu như số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp thực tiễn phải nộp nhỏ dại hơn số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm thời nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK 3334

Có TK 8211

- ví như số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tiễn phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trợ thì nộp mặt hàng quý vào năm, thì số chênh lệch đề xuất nộp thiếu, ghi:

Nợ TK 8211

Có TK 3334

- lúc thực nộp số chênh lệch thiếu hụt về thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách chi tiêu Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334

Có các TK 111, 112

4. Mối cung cấp tiền mặt: Thường các chủ DN đổ tiền tùi để sở hữ hàng, trả chi phí nhưng không có sách vở gì buộc phải quỹ thiếu vắng --> phù hợp đồng mượn tiền tài Sếp để bù đắp vào.

5. Tiền ngân hàng: có bao nhiêu tài khoản bank thì lưu giữ lấy bấy nhiêu sổ phu về để đối chiếu, kể cả những tài khoản không tồn tại phát sinh.

6. Thuế GTGT khấu trừ: Kiểm trả xem số dư ở tiêu chuẩn 43 bên trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019 hoặc quý 04/2019 so với số dư sống TK 1331 như thế nào?

- thường thì nếu hóa đơn tháng/ quý như thế nào khai tháng/quý kia thì hiệu quả nó bởi nhau

- ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý --> số dư nợ TK 1331 sẽ to hơn hoặc ngay số dư ở tiêu chuẩn 43

9. Tiền tạm ứng: soát sổ đồi chiếu nhằm hoàn ứng giả dụ ứng mà chưa xài hết.

10. Sản phẩm tồn kho:

- chất vấn hàng nhập đã ok chưa?- Xuất hàng sẽ tính giá chỉ xuất kho chưa?

- tuyệt đối hoàn hảo không nhằm xuất quá con số hàng tồn kho hiện tại có.

- Lập dự trữ gì không?

11. Phân bổ giá thành trả trước:

- Đã phân bổ chưa?.

- Loại giá cả nào thích hợp lý? túi tiền nào chưa hợp lý?

12. Gia sản cố định:

- Đã khấu hao chưa?

- giá cả khấu hao nào phù hợp lý? chi phí nào chưa phù hợp lý

13. Thuế đề nghị nộp: Lên thuế xin tình trạng thuế năm 2019 để về so sánh cho nhanh

- Lệ tổn phí môn bài? hạch toán giá cả và đóng góp tiền chưa?

- Thuế GTGT? căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế cùng hạch toán giúp thấy đúng chưa?

- Thuế TNCN? Thuế TNCN nhớ làm cho quyết toán năm để sở hữu số chính xác khi lên BCTC.

- Thuế TNDN? Thuế TNDN chú ý các cây viết toán Nợ 8211 gồm 3334, Nợ 3334 tất cả 8211 khi gồm phát sinh nộp hằng quý, cuối năm

- Thuế khác?

14. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN

- Hạch toán lương chưa?

- vẫn trích các khoản theo lương chưa?

- đối chiếu với cơ quan bảo đảm đã ok chưa?

15. Các khoản tiền vay, mượn: bình chọn lại kỹ nhằm hoàn trả

16. Doanh thu: lệch giá nào chịu đựng thuế TNDN? lợi nhuận nào không?

- lệch giá bán hàng?

- lệch giá tài chính?

- lệch giá khác?

17. Giá vốn: giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ?

- căn cứ để tính túi tiền là gì? bao gồm vượt định mức có thể chấp nhận được không?

- Đã hạch toán, tập hợp, kết gửi giá vốn chưa?

18. Bỏ ra phí: chi phí nào đúng theo lý? ngân sách nào không phù hợp lý?

- chi tiêu bán hàng?

- ngân sách quản lý?

- ngân sách lãi vay mượn ( tài chính) ?

- chi phí khác?

19. Kết chuyển lợi nhuận chi phí: xem sẽ kết đưa hết chưa? TK từ một số loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.

20. Lập quyết toán thuế TNDN --> khẳng định số thuế phải nộp

21. Lập quyết toán thuế TNCN --> xác minh số thuế cần nộp

22. Căn cứ vào quyết toán thuế TNDN để hạch toán vào phần mềm:

a) Số thuế phái nộp theo quyết toán = số thuế vẫn tạm tính 4 quý ---> không làm gì thêm

b) Số thuế nên nộp theo quyết toán lớn hơn số thuế tạm bợ tính 4 quý --> hạch toán thu thêm thuế Nợ 8211 gồm 3334

c) Số thuế phải nộp theo quyết toán nhỏ hơn số trợ thời tính 4 quý --> hạch toán Nợ 3334 tất cả 8211

23. địa thế căn cứ quyết toánThuế TNCN --> kiểm soát và điều chỉnh giảm thuế tăng lương hoặc tăng thuế sút lương vào phần mềm

24. Kết chuyển 8211 --> 911, Kết gửi 911 --> 4212

25. Lập report tài chính ---> xong.

26. Kiểm toán report tài chính trước khi nộp cho cơ quan nhà nước

B. Vài dòng lưu ý về QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN nói riêng:

27. Lỗ được phép chuyển liên tiếp 5 năm, các năm ngoái có lỗ thì năm 2019 nhớ đi kèm phụ lục 03-2A. Phụ lục này còn có 2 tác dụng:

- giả dụ năm 2019 lãi thì trên phụ lục gõ số lỗ yêu cầu chuyển vào cột " số lỗ được gửi trong phần tính thuế này"

- nếu năm 2019 lỗ, thì bên trên phụ lục cột " số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này" nhằm trống, mục đích chỉ là theo dõi số lỗ những năm cùng số lỗ vẫn chuyển những năm trước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Fpt Bằng Điện Thoại Mới Nhất 2021

28. Xem xét phần kiểm soát và điều chỉnh tăng Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN do sự khác biệt giữa kế toán và lý lẽ thuế: Gõ từ tiêu chí B2 cho tới B7.

Đặc biệt chăm chú các khoản giá thành không được trừ khi tính thuế TNDN, nhớ gõ vào chỉ tiêu B4.

29. Lưu ý phần kiểm soát và điều chỉnh giảm Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN, phần đã xuất hóa đơn, ghi nhận trong thời điểm 2019 nhưng mà bị thuế thanh tra kéo về các năm ngoái và vẫn truy thu, phạt nộp đủng đỉnh thuế. Gõ vào chỉ tiêu B9 đến B11 tương ứng.

30. Chú ý thuế suất công ty đang áp dụng là bao nhiêu để gõ các khoản thu nhập tính thuế vào các cột C7, C8, C9 tương ứng

31. Doanh nghiệp tất cả ưu đãi về thuế nhớ chọn phụ lục 03-3A, xem xét các chỉ tiêu từ C11 đến C15

32. Ghi nhớ gõ số chi phí thuế TNDN đã tạm tính với đã nộp vào NSNN của 04 quý của năm 2019 vào cột E1

33. Vụ việc giảm trừ bản thân

Người lao động cam kết hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ bản thân 9.000.000 đồng/tháng.

Những các bạn em nào doanh nghiệp lớn quyết toán cụ ( Tích ô cá thể ủy quyền quyết toán thay) : bớt trừ bản thân 12 tháng

Số sót lại ( ko tích ô cá thể ủy quyền quyết toán thay: giảm trừ theo số tháng thực tế làm việc.

34. Về vụ việc giảm trừ người phù thuộc:

Người lao động cam kết hợp đồng trường đoản cú 3 mon trở lên thì giảm trừ tín đồ phù ở trong 3.600.000 đồng/tháng

Giảm trừ tính từ khi tạo nên nuôi dưỡng

35. Về vấn đề khẳng định 02 nhằm không phảikhấu trừ thuế

Người lao động ký hợp mặt khác vụ dưới 3 tháng lúc doanh nghiệp chi trả nếu:

Mỗi lần đưa ra trả bên dưới 2 triệu đồng/tháng thì không hẳn khấu trừ thuế TNCN gì cả.

Mỗi lần chi trả tự 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN. Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm khẳng định 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như như mong tính cả năm các khoản thu nhập không vượt vượt 108tr và tất cả mst cá thể tại thời điểm cam kết.

Lưu ý : cam đoan 02 nếu gồm duy nhất thu nhập chứ chưa hẳn hiểu theo kiểu thu nhập tuyệt nhất 1 nơitheo quy định.

Căn cứ pháp luật : TT111/2013/TT-BTC, TT92/2015/TT-BTC

-Mr Thức Nguyễn Văn-

Bạn đang xem bài xích viết: "35 chú ý khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm".

Từ khóa kiếm tìm kiếm nhiều: Cách lập báo cáo tài thiết yếu trên excel, công việc lập report tài chính, mẫu report tài chính, bảng bằng vận kế toán, report tài bao gồm gồm rất nhiều gì.

Xem thêm: ' Quất Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học kế toán tổng vừa lòng thực hành và khóa học kế toán tài chính thuế với lập report tài chính trên trung tâm.

*
*

Tặngngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảngTặng thêm 400.000 đồngvouchercó thể quy thay đổi tiền mặtTặng thêm 50.000 cho từng sinh viênTặng cẩm nang kế toán tài chính thuế rất hay và nhân thể lợiMiễn giá thành bảng khối hệ thống tài khoản kế toán in color đẹpMiễn mức giá khóa năng lực viết CV và phỏng vấn xin việcMiễn giá tiền 100% tư liệu trọn khóa họcMiễn giá tiền 100% lệ giá thành thi và cấp chứng chỉĐược cấp bạn dạng quyền ứng dụng MISA SME trị giá bán 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel