DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG

 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy làm mát công nghiệp

 

 

Danh sách các công ty trong khu chế xuất Linh Trung - Tp Hồ Chí Minh 

1.CTY LD KHAI THÁC KD KCX SÀI GÒN - LINH TRUNG (SEPZONE-LINH TRUNG)

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38962356 

 

Fax: 38962350

 

2.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SUPER GIANT

Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM

Địa chỉ: LÔ 1-2-3-4 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975948

Fax: 38975947

Email: sugu@hcm.vnn.vn

 

 

3.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP JYE SHING

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 107/111 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37240405

Fax: 38974969

Email: jsvietnam@jyeshing.com.vn 

quạt hơi nước công nghiệp

 

 

4.CTY TNHH DANU VINA

Ngành nghề: XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY

Địa chỉ: LÔ 56-58 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975066

Fax: 38975069

Email: acct@danuvina.com.vn

 

  •  

 

 

5.NGÂN HÀNG TM CP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) - CN THỦ ĐỨC

Ngành nghề: NGÂN HÀNG

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38966806

Fax: 37225606

Website: www.vietcombank.com.vn

 

 

6.CTY TNHH YUJIN VINA

Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: LÔ 71-74 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975952

Fax: 37245217

Email: kreves-6@vnn.vn ; yujin@hcm.vnn.vn

 

 

7.CTY TNHH MINIGOLD VIỆT NAM

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 77-78 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974891

Fax: 38974887

Email: minigold@hcm.vnn.vn 

 

 

 

8.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỈNH PHONG VIỆT NAM (TOP VISION)

Ngành nghề: KHUNG TRANH, KHUNG HÌNH

Địa chỉ: LÔ 16-18 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38968436

Fax: 38968574

Email: jmdd@hcm.vnn.vn

 

 

9.CTY TNHH CHARM MING (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ỐNG, ỐNG NỐI

Địa chỉ: LÔ 49-51 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974885

Fax: 38974894

Email: weichen@hcm.vnn.vn

 

 

 

10.CTY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VN)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 32-34-36 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975026

Fax: 38974987

 

 

11.CTY TNHH LYNTEX VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 20 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975204

Fax: 38975203

Email: babyworm@domexvn.net

 

 

12.CTY TNHH KACHIBOSHI (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GĂNG TAY

Địa chỉ: LÔ 7-8 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38969709

Fax: 38969708

Email: kachiboshivn@hcm.vnn.vn

 

 

 

13.CTY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: LÔ 95 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974753

Fax: 38974754

 

 

14.CTY TNHH DAE-YUN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 23-25 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38962722

Fax: 38962719

Email: daeyun-vn@hcm.fpt.vn

 

 

15.CTY TNHH SX HÀNG DA LATEK (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 36-40 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38969409

Fax: 38966853

Email: latekvnc@hcm.vnn.vn

 

 

16.CTY TNHH KOLLAN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 35-37 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38969426

Fax: 38969428

Email: kollan@vn.megawell-ind.com

 

 

17.CTY TNHH ĐIỆN KHÍ TRUNG NHẤT (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN

Địa chỉ: LÔ 14 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974509

Fax: 38974174

Email: j_y@hcm.vnn.vn

 

 

18.CTY TNHH SX UPGAIN (VN)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 64-66-68 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38967155

Fax: 38967154

 

 

19.CTY TNHH SUNG SHIN VIỆT NAM

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 113-114-116 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974199

Fax: 38974197

 

 

20.CTY TNHH FUJI IMPULSE VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975387

Fax: 38975389

Website: www.fujiimpulse.co.jp

 

 

21.CTY TNHH ĐỒ GỖ C.C

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 73-75 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975295

Fax: 38975296

Email: c.cvn@hcm.vnn.vn

 

 

22.CTY TNHH KREVES VINA

Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: LÔ 76 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37240395

 

 

23.CTY TNHH SÀI GÒN PRECISION

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 15 ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974387

Fax: 37240389

Email: spclt@spclt.com.vn

 

 

24.CTY TNHH THÁI THUẬN (PARAMOUNT)

Ngành nghề: DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 47 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37241268

Fax: 37241266

Email: paramount@hcm.vnn.vn

 

 

25.CTY TNHH ASTRO SÀI GÒN

Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH

Địa chỉ: LÔ 70-72 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38964774

Fax: 38964773

 

 

26.TT DV VIỆC LÀM KCX LINH TRUNG

Ngành nghề: LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM - TỔ CHỨC & DỊCH VỤ

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37241802

 

 

27.CTY TNHH DOMEX (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 27-29 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37240375

Fax: 37240373

Email: domex_vn@domexvn.net

 

 

28.CTY TNHH IWASAKI ELECTRIC VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: LÔ 73 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291854

Fax: 37291858

 

 

29.CTY TNHH YOUYOUWINGS

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 75-76-77 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291457

Fax: 37291461

Email: uuwings@hcm.fpt.vn

 

 

30.CTY TNHH GREYSTONE DATA SYSTEMS VIỆT NAM

Ngành nghề: VI TÍNH & TIN HỌC

Địa chỉ: LÔ 62A ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291473

Fax: 37291708

Website: www.greystoneds.com

 

 

31.CTY TNHH SX BAO BÌ PACKAMEX VN

Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ: LÔ 20 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291030

Fax: 37291031

 

 

32.CTY CP TMDV SX AN THÁI

Ngành nghề: ĂN UỐNG - DỊCH VỤ

Địa chỉ: LÔ 84A3 KP4 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37295812

 

 

33.CTY TNHH MAY MẶC KIM HỒNG

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 61 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291829

Fax: 37291835

Email: kh@kh.com.vn

 

 

34.CTY LD VẬN TẢI HỖN HỢP VIỆT NHẬT 2 (LOGITEM VN)

Ngành nghề: VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Địa chỉ: LÔ 87 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975402

Fax: 38975412

 

 

35.CTY TNHH SAP VIỆT NAM

Ngành nghề: IN LỤA, VẢI

Địa chỉ: LÔ 44-46B ĐƯỜNG A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291847

Email: sapvietnam@hcm.vnn.vn ; sapvina@gmail.com

 

 

36.CTY TNHH THEODORE ALEXANDER

Ngành nghề: GỖ - THIẾT KẾ & TRANG TRÍ ĐỒ GỖ

Địa chỉ: LÔ 50-57 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292108

Email: info@theodorealexander.com

 

 

37.CTY TNHH 99 VINA

Ngành nghề: THÊU - DỊCH VỤ

Địa chỉ: LÔ 23B ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291999

Fax: 37291859

 

 

38.CTY TNHH D.I

Ngành nghề: VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

Địa chỉ: LÔ 69-71 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37295570

Fax: 37295574

Email: tamanie@di.com.vn

 

 

39.CTY TNHH SADEV DECOLLETAGE VIỆT NAM

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 22A ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291866

Fax: 37291865

Email: sadevina@hcm.vnn.vn

 

 

40.CTY TNHH MEINAN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 67 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292979

Fax: 37292933

Email: MEINAN@HCM.VNN.VN

 

 

41.CTY TNHH VINA WOOD

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 38-43 ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291879

Fax: 37291878

Website: www.vinawood.us

 

 

42.CTY TNHH DAE - HEUNG VINA

Ngành nghề: NÓN, NÓN BẢO HIỂM

Địa chỉ: LÔ 78A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38977791

Fax: 38977795

 

 

43.CTY TNHH VDH SAFES SÀI GÒN

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 5 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291875

Fax: 37291874

Email: info@vdhsafes.com

 

 

44.CTY TNHH DID ELECTRONICS VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: LÔ 47B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291302

Fax: 37291300

 

 

45.CTY TNHH SPRINTA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 58-60 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291891

Fax: 37291890

 

 

46.CTY TNHH PURATOS VIỆT NAM

Ngành nghề: THỰC PHẨM

Địa chỉ: LÔ 23A ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291421

Fax: 37291422

Website: www.puratos.com

 

 

47.CTY TNHH YESUM VINA

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 8-LÔ 9A ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291903

Fax: 37291905

 

 

48.CTY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG FONGTECH

Ngành nghề: MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY & DỊCH VỤ

Địa chỉ: LÔ 9B ĐƯỜNG 5 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290335

Fax: 37290334

Email: fongtech@hcm.vnn.vn

 

 

49.CTY TNHH ĐÀI PHÁT

Ngành nghề: XE MÁY - PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 77B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292838

Fax: 37292840

Email: taifa@vnn.vn

 

 

50.CTY TNHH GLENTRUAN

Ngành nghề: NỘI THẤT - VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ

Địa chỉ: LÔ 45 ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290544

Fax: 37290542

Email: info@glentruan.com

 

 

51.CTY TNHH QUỐC TẾ TESSINN

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 59 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292882

 

 

52.CTY TNHH WANG-LIH VIỆT NAM

Ngành nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ

Địa chỉ: LÔ 46A ĐƯỜNG A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290574

Fax: 37290576

Email: daiphat120333457@hcm.vnn.vn

 

 

53.CTY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO

Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291768

Fax: 37291767

Email: ntvn@newtoyovn.com

 

 

54.CTY TNHH FREETREND INDUSTRIAL A (VN)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 26-37 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290500

Fax: 37290499

Email: kj-hoa@freetrend-vn.com

 

 

55.CTY TNHH TIMATEX VIỆT NAM

Ngành nghề: CAO SU - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 80 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37295219

Fax: 37295223

 

 

56.CTY TNHH GOONAM VINA

Ngành nghề: CỬA

Địa chỉ: LÔ 18 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290498

Fax: 37290496

Email: goonamvina@vnn.vn

 

 

57.CTY TNHH E-WON VIỆT NAM

Ngành nghề: THÊU - THIẾT KẾ MẪU

Địa chỉ: LÔ 46A1 ĐƯỜNG 3 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291886

Fax: 37291894

 

 

58.CTY TNHH SUPER ART (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 47A ĐƯỜNG A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290710

Fax: 37290711

Email: suoerart_vn@yahoo.com

 

 

59.CTY TNHH BAO BÌ NHỰA CHUNG VA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: NHỰA - BAO BÌ

Địa chỉ: LÔ 79 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37293620

Fax: 37293619

Email: angela@chungva.com.hk

 

 

60.CTY TNHH BUILD-UP VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 81-82 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292353

Fax: 37292352

Email: hdvo@build-up-plastic.com

 

 

61.CTY TNHH GIA CÔNG KIM LOẠI SÀI GÒN

Ngành nghề: KIM LOẠI

Địa chỉ: LÔ 72A ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37293860

Fax: 37293859

 

 

62.CTY TNHH RICCO VIỆT NAM

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 74 ĐƯỜNG C KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292739

Fax: 37292740

Email: marunaka-vn@hcm.vnn.vn

 

 

63.CTY TNHH E-MAX

Ngành nghề: VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ 16 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37294210

 

 

64.CTY TNHH QUINT MAJOR INDUSTRIAL VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 64-70 ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292815

Fax: 37292816

Email: solon.lin@qmico.com 

quạt hơi nước công nghiệp quạt hơi nước công nghiệp quạt hơi nước công nghiệp quạt hơi nước công nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh Doanh 1 ( Mr: Thành )
    0937.905.680 My status My status
  • Tư Vấn Kỹ Thuật ( Mr: Minh )
    0938.843.318 My status My status

Video

Thống kê

4771382
Số người đang online 16
Số truy cập hôm nay 345
Số truy cập tháng này 553910